ELTE Informatikai Kar

ELTE IK, Tanulmányi Hivatal
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 120
Tel.: 372-2500
Tanulmányi hivatalvezető: 372-2507
Fax: 381-2235
E-mail: ikto@inf.elte.hu 
Web: www.inf.elte.hu/to

Navigációs hivatkozások átugrása
Hírek
Diplomamunkák
Szigorlat, záróvizsga
Speciális szükségletű hallgatóknak
 
 
Navigációs hivatkozások átugrása
TH kezdőlap
Hírek
Tájékoztató ESTI tagozatos FELSŐBB éves hallgatóknak
Beiratkozási információk elsőéves hallgatóknak (2017. szeptember)
Tájékoztató NAPPALI tagozatos FELSŐBB éves hallgatóknak
Diplomaosztó 2016/2017. tavaszi félév
A 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) féléves záróvizsgái
Pályázati felhívás - Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
Diplomaosztó 2016/2017. őszi félév
Fogadóóra elmarad
Tájékoztató a 2016/2017. tanév tavaszi félévének kezdésével kapcsolatos és egyéb tudnivalókról NAPPALI és ESTI tagozatos hallgatóknak
Határidők a 2016/17-es tanév tavaszi félévében
Pályázat az Informatikai Kar Neumann János Tehetséggondozó Köre tagságára (2016/2017. II. félév)
A 2016/2017 1. (őszi) féléves záróvizsgák
Két ünnep közötti félfogadás
Félfogadás szünetel
A szakdolgozat/diploma konzultáció rendje
Zárvatartás ELTE Sportnap miatt
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves NAPPALI BSc hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves ESTI BSc hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves NAPPALI-ESTI MSc hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves TÉRKÉPÉSZ MSc hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – I. éves OSZTATLAN TANÁR hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – FELSŐBB éves NAPPALIS hallgatók
2016/2017 1. (őszi) félév beiratkozás – FELSŐBB éves ESTIShallgatók
2016/2017 őszi félév beiratkozási napjai
A 2015/2016 2. (tavaszi) féléves záróvizsgák
Nyári zárvatartás 2016
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjra történő jelentkezésről
2015/2016. évi Köztársasági ösztöndíj
2015/2016 2. (tavaszi) félév Diplomaosztó
Köztársasági ösztöndíj pályázat
2015/2016 2. (tavaszi) féléves tanulmányi ösztöndíjairól
2015/2016 1. (őszi) félév Diplomaosztó
2015/2016 2. (tavaszi) félév TÁJÉKOZTATÓ
Téli zárvatartás
A 2015/2016 1. (őszi) féléves záróvizsgák
2015/2016 1. (őszi) féléves vizsgaidőszak tudnivalói és határidők
2015/2016 1. (őszi) féléves tanulmányi ösztöndíjairól
2015/2016 1. (őszi) félév beiratkozás – FELSŐBB éves ESTIS hallgatók
2015/2016 1. (őszi) félév beiratkozás – FELSŐBB éves NAPPALIS hallgatók
Nyári zárvatartás
Térítési és szolgáltatási díjak
Szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga
Hallgatói diplomamunkák, szakdolgozatok
Speciális szükségletű hallgatóknak
 

AZ ELTE INFORMATIKAI KAR TÁJÉKOZTATÓJA A BEIRATKOZÁSRÓL

osztatlan tanárképzésbe

2016-ban felvételt nyert hallgatók számára

 

Ünnepélyes eskütétel

Az Informatikai Kar I. éves hallgatóinak ünnepélyes eskütétele 2016. szeptember 6-án 9 órakor lesz a Gömbaulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, földszint). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő ruhában szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük!

 ELTE központi tanévnyitó és tájékoztató az osztatlan tanárképzésbe felvetteknek: 2016. szeptember 8-án 10 órakor, a Trefort-kertben, a Gólyavár Mária Terézia termében kerül megszervezésre (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

Osztatlan matematika tanári szakosok!

A matematika kritérium dolgozat időpontja: 2016. szeptember 6., kedd 13 óra,

helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 0.803 és 0.804 terem.

 

Beiratkozás

Szak

Helyszín

Időpont

informatika-matematika és

informatika-bölcsész/nyelv

Pázmány Péter sétány 1/C

0.803. számú Szabó József terem

szeptember 9.

péntek 10 óra

 Minden 2016-ban felvett hallgatónak kötelező (az ELTE-vel már korábban hallgatói jogviszonyban állóknak is) a fenti táblázatban megjelölt időpontban a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerből kinyomtatott és aláírt beiratkozási nyilatkozatot leadnia, függetlenül attól, hogy 2016 szeptemberében megkezdi-e a tanulmányait. Ellenkező esetben a szakon tanulmányokat csak új sikeres felvételi eljárás után kezdhet. Amennyiben tanulmányait 2016 szeptemberében NEM kívánja megkezdeni, akkor is be kell iratkoznia és szünetelést kell kérnie a fent említett helyszínen. Az indokoltan távolmaradó hallgatók helyett hivatalos meghatalmazással és a szükséges iratokkal rendelkező megbízott eljárhat.

 A beiratkozáshoz szükséges:

  Eredeti érettségi bizonyítványa, melynek bemutatása nélkül felvétele érvénytelen!  - és annak fénymásolata.

  Eredeti nyelvvizsga bizonyítványa (ha van)  -  és annak fénymásolata.

  Az alábbi dokumentumok bemutatása – és azok fénymásolata (1 lapra több dokumentum másolható):

-          érvényes személyi igazolványa, lakcímkártyája,

-          adóazonosító jele (adó igazolvány) – bemutatása nélkül nem íratjuk be!

-          társadalombiztosítási azonosító jele – TAJ szám (hatósági bizonyítvány),

-          bankszámlaszám (csak a számla tulajdonosát és a számlaszámot tartalmazó rész).

  1 db igazolványkép (a hátoldalra írja rá a nevét).

  Elérhetőségei: Egy külön lapon olvashatóan (lehetőleg nyomtatva), neve és születési ideje megadásával, tüntesse fel a ténylegesen használt mobil telefonjának számát és e-mail címét.  A Gólya felvételi rendszerben megadott, de ettől eltérő számát/címét az Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben felülírjuk.

   A Neptunból kinyomtatott és aláírt:

1.       Beiratkozási nyilatkozat. A beiratkozási lapon hiányzó személyes adatainak pótlását elsősorban a https://qter.elte.hu/Ugy.aspx oldalon kezdeményezze. Végső esetben olvashatóan töltse ki, pótolja hiányzó adatait a beiratkozási lapon.

2.       Nyilatkozat az elhasznált államilag támogatott félévekről.

3.       Adatkezelési nyilatkozat. Amennyiben nem járul hozzá adatainak kiadásához, azt is le kell nyilatkoznia –

       „9. pont [  ] senkinek.”

4.       Belépési nyilatkozat az ELTE Alumni szervezetébe.  Amennyiben nem kíván belépni az Alumni szervezetbe, kérem, húzza át a jelentkezési lapot és ne írja alá.

 

Tanegység-elfogadás (kreditelismerés):

Felsőoktatási intézményben már tanulmányokat folytatott kreditelismerést kérők 2016. szeptember 5-13. között a kért tantárgyak tematikájának csatolásával adhatják le tanegység-elfogadási kérelmüket a Tanulmányi Hivatalban.

Az IK - tanegység-elfogadási kérelem 2016-2017-1 nyomtatványt megtalálhatják: http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/to/Lapok/formanyomtatvanyok.aspx

 

A kari laborok számítógépeinek használatához szükséges inf-es azonosítóját a beiratkozást követően a Kar nagy géptermében mindenkinek egyénileg kell elkészítenie, tanulmányait csak ennek birtokában tudja megkezdeni a szakon. Kérem a beiratkozás – regisztráció, tájékoztató, inf-es azonosító létrehozása – teljes időtartamában legyen jelen.

 A Kar honlapján www.inf.elte.hu, további információt kaphat a szakleírásról, a tantervi hálókról, a Hallgatói Követelményrendszerről.

 

 

Budapest, 2016. július 26.                                                                    

                                                                                    Konczné Remler Tímea s.k.

                                                                                     tanulmányi hivatalvezető

Cikk dátuma:  
Lejárat dátuma: