Hallgatói tájékoztatás a távolléti oktatással kapcsolatban

2020.03.23.
Hallgatói tájékoztatás a távolléti oktatással kapcsolatban

Hallgatói tájékoztató a távolléti oktatásról az Informatikai Karon

A kiadott 1/2020 (III.18.) számú dékáni utasítás szerint az Informatikai Karon a távolléti oktatás követi a tanrendi időpontok által meghatározott időbeli szerkezetet, az oktatási és tanulási folyamat megszokott ritmusát és folyamatosságát fenntartva. Fontosnak tartjuk hallgatói részről a folyamatos tanulást és a számonkérésekre való felkészülést. Az oktatást on-line tanórák megtartásával és LMS rendszerek (Learning Management System: Canvas, Moodle) intenzív alkalmazásával folytatjuk, az oktatók az LMS rendszerben digitális tananyagokat biztosítanak az egyes tanórákhoz, a tantárgyi követelményeket, az elvárásokat és a határidőket rögzítik, a feladatokat ütemezik, a hallgatók eredményeit folyamatosan vezetik.

1. Az Informatikai Karon minden tanóra (előadás, gyakorlat, szeminárium, laborgyakorlat, projektlabor, konzultáció) a tanrendi időpontban meg lesz tartva az oktató és a hallgatók on-line, egyidejű jelenlétével, interaktív formában, ahol az előadó, a gyakorlatvezető, az oktató válaszol a hallgatók kérdéseire, gyakorlatokon feladatokat ad, megoldásokat mutat be és beszél meg, illetve értékeli a hallgatók on-line tanórai tevékenységét és megoldásait. Az oktató on-line előadás és gyakorlat anyagához kapcsolódóan is biztosítja a tananyag LMS támogatással történő feldolgozását is. Az on-line tanórák során keletkező minden video és hanganyag kizárólag az adott kurzus hallgatói által és kizárólag csak oktatási és tanulmányi célra használható fel, személyiségi és szerzői jogokat fenntartva.

2. Az on-line tanórákon a HKR előírásai szerint kötelező részt venni. A jelenlét ellenőrzése on-line eszközökkel történik. Amennyiben a hallgató technikai problémák miatt nem tud(ott) jelen lenni az órán, akkor erről e-mailben értesíti az oktatót.

3. Előadások esetében a technikai feltételek és a létszám függvényében az oktatók kiválasztották az on-line óra megtartásához alkalmazott video streaming és interaktív párbeszéd biztosítását szolgáló megoldást és erről a hallgatókat értesítik. A távolléti oktatás ideje alatt a hallgató a kiadott tananyagot folyamatosan követi, az előadásokon és gyakorlatokon on-line módon részt vesz, a megadott technikai megoldások segítségével aktívan dolgozik az órákon.

4. Gyakorlatokat és laborgyakorlatokat a technikai feltételtől függően úgy kell megtartani, hogy azokon a hallgatók feladatokat oldjanak meg az oktató vezetésével, illetve a gyakorlat előtt előre kiadott feladatok megoldásait mutassák be.

5. Minden szokásos és tervezett számonkérés (gyakorlatok első 5 percében írt röpdolgozat, kis zárthelyi, beadandó feladatok, nagy zárthelyi, géptermi zárthelyi) az eredeti ütemezésnek, de távolléti oktatásra való átállásnak megfelelően kell lebonyolítani. A számonkérések értékelését a következő tanórát megelőzően, de legkésőbb 2 héten belül rögzíteni kell az LMS rendszerben. Az oktatónak legkésőbb április 6-ig tájékoztatnia kell a hallgatókat a távolléti oktatásnak megfelelően módosított követelményekről és a számonkérések megvalósításának technikai feltételeiről. A hallgatók segítően működnek közre a számonkérések lebonyolításában.

6. A tanórák megtartásához, az LMS rendszer alkalmazásához, az on-line tanórákon alkalmazható technológiai megoldásokhoz a Kar ajánlásokat dolgoz ki és tesz közzé,

amelyeket egy honlapon folyamatosan frissít. Az on-line oktatási tevékenység során a személyiségi és szerzői jogok védelméről szóló jognyilatkozatot külön dokumentumban fogalmazzuk meg.

7. Szakmai gyakorlat a távolléti oktatás ideje alatt nem kezdhető el. A megkezdett szakmai gyakorlat folytatható, amennyiben a cég vállalja, hogy a hallgató távmunkában végzi a munkáját, személyes találkozásra, bejárásra nincs szükség egyetlen napon sem. Az on-line munkavégzés céges igazolását kérjük emailben elküldeni Szever Mónika oktatási asszisztensnek okt_asszisztens@inf.elte.hu.

Dátum: 2020. márc. 20.

Dr. Krebsz Anna

oktatási dékánhelyettes