Hallgatói tájékoztató a Konzultációs lap vezetéséről távoktatás idején

2020.04.09.
Hallgatói tájékoztató a Konzultációs lap vezetéséről távoktatás idején

Hallgatói tájékoztató a Konzultációs lap vezetéséről a távolléti oktatás ideje alatt

2015. szeptember 1-től felvételivel belépő hallgatók számára az abszolutórium feltétele a szakdolgozati / diplomamunka konzultáció teljesítése. A távolléti oktatásra való átállással ennek a papír alapú töltésére nincs lehetőség, ennek helyettesítésére a kar a következő eljárásrendet dolgozta ki. A hallgató a belső témavezetővel a kari Teams rendszeren keresztül konzultál, erről a korábban már kitöltött Konzultációs lap nyomtatványon vezeti a nyilvántartást a dátum és a konzultáció témájának megjelölésével. Oktatói hitelesítésre menet közben nincs szükség. Az utolsó konzultációt követően a kész, lezárt konzultációs lapot emailben megküldi a témavezetőnek, aki ellenőrzi a leírtakat, majd ezután a Tanulmányi Hivatalnak továbbítja.