Hallgatói tájékoztató a záróvizsgák lebonyolításáról

2020.05.19.
Hallgatói tájékoztató a záróvizsgák lebonyolításáról

Hallgatói tájékoztató a záróvizsgák lebonyolításáról

(Informatikai Kar, Budapest, Szombathely)

 

A JOKT továbbra is fenntartja az egyetem honlapján korábban közétett, személyes érintkezés lehetőségét kizáró rendelkezéseit, és kizárólag távolléti formában engedélyez bármely számonkérést. A JOKT távolléti számonkéréssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban, az átmeneti Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban leírtakat betartva az Informatikai Kar a záróvizsgákra vonatkozóan a következő eljárásrendet alakította ki:

 1. A záróvizsga alapkövetelménye a hallgató és vizsgáztató közötti egyidejű hang- és képi kapcsolat. A vizsgázó nem használhat fül- vagy fejhallgatót (headset), ezzel is biztosítva a harmadik fél segítségének kizárását. A hallgató a vizsga elején, vagy akár annak során bármikor kötelezhető a környezete bemutatására. Amennyiben kiderül, hogy más is jelen van a vizsgán, a bizottság jogosult a hallgató vizsgáját megszakítani és vizsgáját elégtelen érdemjeggyel minősíteni.
 2. Kivételt képeznek e szabály alól a regisztrált speciális szükségletű hallgatók. A speciális szükségletű hallgatók számára eddig is rendelkezésre állt a segítő, ha azt négy munkanappal a vizsga előtt a fogyatékosügyi koordinátornak jelezte.
 3. A NAIH állásfoglalása alapján a kép- és/vagy hangrögzítés a szóbeli vizsgaalkalom során nem jogszerű, így arra sem a vizsgázó, sem a vizsgáztató, sem más résztvevő által nem kerülhet sor.
 4. Nyilatkozatát az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és tudomásul vételéről és a videó felvétel tiltásáról 2020. június 20-ig megteszi. Ennek megvalósítására űrlap készül, melyről értesítjük.
 5. 2020. június 20-ig értesítést kap, hogy mely bizottsághoz és mely napokra került beosztásra. Kérjük, hogy a fentiekben leírt technikai feltételeket erre a napra biztosítani szíveskedjen.
 6. A záróvizsgákat a IK-s Microsoft Teams csoportokban tartjuk bizottságonként és naponként létrehozva egy csoportot.
 7. Kérjük, hogy töltse le a Microsoft Teams applikációt a számítógépére és az inf-es email címével jelentkezzen be. Korábban abszolvált hallgatóknak javasoljuk a Microsoft Teams használatának kipróbálását hallgatótársak bevonásával, hogy a vizsga során ne jelentsen problémát a használata.
 8. A Tanulmányi Hivatal gondoskodik a záróvizsgázó hallgató záróvizsga csoportokba történő felvételéről.
 9. A záróvizsga kezdetén minden aznapra beosztott hallgató bekapcsolódik a hívásba. Az elnök köszönti őket és elmondja a záróvizsga menetét.
 10. A hallgatókat 20 perces időközönként osztják és hívják be a záróvizsgára a vizsgáztatásra létrehozott privát alcsatornába. Lehetőség szerint a megadott időintervallum előtt 15 perccel álljon készenlétben a csatlakozásra, hogy a vizsgák gördülékenyen haladjanak. Csak híváskor csatlakozzon a vizsgához.
 11. A vizsga megkezdésekor a kamerán keresztül a személyi igazolványának a bemutatásával igazolja személyazonosságát a bizottságnak.
 12. A záróvizsgán képernyő megosztással bemutatja a dolgozatáról készített prezentációt, a szakdolgozatát illetve az elkészített program működését. Közben válaszol a vizsgabizottság kérdéseire. A mikrofonját és kameráját végig bekapcsolva tartja.
 13. A hallgató szóban felel felkészülési idő nélkül a tételjegyzékből. A bizottság több tétellel kapcsolatban is kérdezhet a vizsgán.
 14. Amennyiben technikai okok miatt megszakad a kapcsolat, a bizottság kezdeményezi a hallgató újra hívását a Microsoft Teams rendszerében. A bizottság két kísérletet tesz 5 perc különbséggel. Ha az újra hívás két alkalommal nem sikerült, a hallgató felveszi telefonon a kapcsolatot a bizottság elnökével a munkahelyi számának felhívásával. A bizottság lehetőséget ad arra, hogy a vizsganap végén újra megpróbálja a vizsgát. Ennek sikertelensége esetén a hallgatónak újabb időpontot kell egyeztetnie a Tanulmányi Hivatallal.
 15. Javasoljuk okos telefonjukra is telepíteni az alkalmazást, ez segítségükre lehet a technikai problémák megoldásában.
 16. A technikai problémáról jegyzőkönyv készül.
 17. A záróvizsga végén minden vizsgázó újra bekapcsolódik az eredményhirdetés idejére, az eredményeket nyilvánosan hirdetik ki.
 18. A be nem kapcsolódó hallgatók jegyeikről azok Neptunban való rögzítése útján értesülnek.

 

PTI BSc (Budapest, Szombathely) záróvizsgák különleges szabályai

 1. A járványügyi helyzetre tekintettel a hallgató a vizsga feleletére megajánlott jegyet kaphat a képzése során elért tanulmányi átlagának kerekítéseként. A Tanulmányi Hivatal az erre vonatkozó adatokat megküldi a hallgatónak. Ennek elfogadásáról nyilatkozik, nyilatkozatát 2020. június 20-ig emailben megküldi a Tanulmányi Hivatalnak egy űrlap kitöltésével. A Tanulmányi Hivatal a záróvizsga bizottság rendelkezésére bocsátja a hallgatók ezirányú nyilatkozatát.
 2. A hallgató a szakdolgozat védésére és a szakdolgozatra külön jegyet kap.
 3. A hallgató dönthet úgy, hogy a képzés során teljesített tárgyak kreditekkel súlyozott átlagának kerekítésével kapott megajánlott felelet jegyet nem fogadja el, ebben az esetben szóban felel felkészülési idő nélkül a tételjegyzékből. A bizottság több tétellel kapcsolatban is kérdezhet a vizsgán.

 

Budapest, 2020. május 15.

 

Dr. Krebsz Anna
ELTE IK oktatási dékánhelyettes