HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS-Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj az Informatikai Karon

2020.06.05.
HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS-Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj az Informatikai Karon

A 2020/2021-es tanévre meghirdetett Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó hallgatók a pályázatukat elektronikusan nyújthatják be az ikto@inf.elte.hu e-mail címre, a Neptun rendszerben rögzített hivatalos e-mail címükről.

Az űrlap elektronikus formában itt érhető el.

A pályázat módosított beadási határideje 2020. július 6. hétfő 8 óra

A pályázathoz a következőket kell csatolni (a pályázat mellékleteit pdf formátumban, a pályázati adatlapot excel fájlban kérjük):

  1. részletesen kitöltött, aláírt pályázati űrlap, (nyomtatási lehetőség hiányában s.k. megjelöléssel, névvel)
  2. a pályázati űrlapra beírt eredmények dokumentumai (illetve azok másolatai),
  3. mellékleteket felsoroló adatlap,
  4. tanszéki vélemény,
  5. féléves teljesítésigazolás - utolsó vizsgájának Neptunba történő bekerülését követően a Neptun rendszerből letölthető pdf formátumban a törzslap kivonat nyomtatási előképe. Elérési útvonal: Tanulmányok – Leckekönyv – Törzskönyvi kivonat nyomtatási előképe

A pályázati űrlapra a kivonatokon szereplő tanulmányi átlageredményt írja be!

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik

- államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, ill. egységes, osztatlan képzésben vesznek részt,

- jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és

- legalább 55 kreditet megszereztek.

Azok a hallgatók, akik többciklusú képzésben az adott képzési ciklusban a pályázat beadásának időszakában záróvizsgát tesznek (alapszakon utolsó éven vesznek részt és záróvizsgáznak) is benyújthatják pályázatukat a 2020/2021. tanévben folyósítandó nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik

- kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg

- szakmai területen kimagasló munkát végeztek

a 2019/2020-as tanévnek megfelelő oktatási időszakban.”

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – a felsőoktatási intézmény (a Kar) által javasolt rangsor alapján – az emberi erőforrások minisztere személyre szólóan adományozza. A Kari rangsort a Kari Tanulmányi Bizottság alakítja ki. A rangsor szeptember 7-9-e között kerül kiküldésre a pályázott hallgatóknak.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40.000 Ft/hó (Nftv. 114/D § (1) c). A 2020/2021 tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2020/2021 tanévben folyósítható, nem ütemezhető át. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára.

Az ösztöndíj folyósítása nem szűnik meg páratlan félévre végződő tanulmányok esetén, ha a hallgató tanulmányait megszakítás nélkül folytatja (alapképzés -> mesterképzés).

A pályázatok elbírálásnak szempontjai:

1. Tanulmányi átlag: mindkét félévben 4,50-nél jobb tanulmányi átlag

2. Szakmai tevékenység:

2.1       Kutatási tevékenység

2.2       OTDK, TDK részvétel, helyezés

2.3       Publikációk, előadások

2.4       Pályamunkák, dolgozatok

2.5       Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyek

2.6       Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység

2.7       Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység (pl. demonstrátor)

3. Egyéb:

3.1       Nyelvvizsga (egyetemi tanulmányok alatt szerzett középfokú/felsőfokú C típusú; szakmai)

3.2       Hallgatói közéleti tevékenység (AISEC, Hallgatói Önkormányzat, kollégiumi tisztség,rendezvények szervezése).

3.3       Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység.

3.4       Aktív, eredményes, illetve kiemelkedő sporttevékenység.

4. Tanszéki vélemény a szakmai tevékenységről.

A Minisztérium által jóváhagyott névsor a korábbi évek gyakorlata szerint általában szeptember elején érkezik vissza az Egyetemre. A Tanulmányi Hivatal ezután tudja a honlapján, hirdetőtáblákon közzétenni az ösztöndíjat elnyert hallgatók névsorát.

 

Budapest, 2020. június 4.

ELTE Informatikai Kar Tanulmányi Hivatal