Kivételes tanulmányi rend kérése kizárólag távolléti oktatás engedélyezésére

2021.08.02.
Kivételes tanulmányi rend kérése kizárólag távolléti oktatás engedélyezésére

A JOKT 2021. június 3-i tájékoztatója szerint:

“A 2021/22-es tanévet az Egyetem fizikai jelenléttel kívánja megkezdeni, a személyes tudásátadás elsődlegességét fenntartva ugyanakkor meg kívánja őrizni a digitális oktatás egyes jól bevált formáit, ezért az online és hibrid megoldásokat át fogja emelni a normál működési rendbe.

A JOKT valamennyi egyetemi polgár számára nyomatékosan ajánlja, hogy éljen a védőoltás lehetőségével, mivel a járvány elleni védelem központi eleme a védőoltásból származó védettség, mely a legnagyobb mértékben óvni képes a fertőzéstől és a megfertőződéstől egyaránt. Felhívják az egyetemi polgárok figyelmét arra, hogy a 2021/22-es tanév első félévétől az oltási védettség hiánya önmagában nem fogja feljogosítani a hallgatókat a távolléti oktatási lehetőséget biztosító kivételes tanulmányi rendre, a munkavállalókat az otthoni munkavégzésre.”

Amennyiben Ön vagy Önnel egy háztartásban élő közeli hozzátartozója a járványhelyzet alatt egészségileg veszélyeztetett - mert orvosilag igazoltan nem kaphat COVID oltást - így Ön nem tud személyes jelenléttel részt venni az oktatásban, a HKR módosítása alapján a 2021/22. őszi félévére távolléti oktatást kérhet. Ehhez töltse ki a Kivételes tanulmányi rend kérése kizárólag távolléti oktatás engedélyezésére kérvényt és csatolja az orvosi igazolást, illetve hozzátartozó esetén igazolja az együttlakást.

Beküldés módja: elektronikusan, a Neptunban rögzített e-mail címéről Benczekovits Bernadett oktatási asszisztens e-mail címére: bernadett@inf.elte.hu.

A kérvény és a mellékleteket egy fájlba összefűzve az alábbi néven küldje:
Név_NEPTUNkód_kivételes_távokt.pdf

A kérvény elfogadása után a felvett kurzusok távolléti úton való teljesítéséről minden felvett kurzus oktatóját értesítenie kell az elfogadó határozat csatolásával.