Programtervező Informatikus mesterszak, felvételi rendje

Programtervező Informatikus mesterszak, felvételi rendje

A szakra jelentkezés előfeltétele:

Legalább alapszakon szerzett (BSc, MSc, főiskolai, egyetemi) diploma, és az előtanulmányok során szerzett 60 informatikai szakmai kredit.

A szakra jelentkezhetnek:

 1. gazdaságinformatikus, mérnök informatikus, programtervező informatikus alapképzési (BSc), programozó matematikus, programtervező matematikus, műszaki informatikus, informatika tanár szakot végzettek (számukra a szükséges 60 kredit automatikusan elismerésre kerül)
 2. olyan az informatikus szakhoz közel álló szakon végzett hallgatók, akiknek az alábbi ismeretkörökben legalább 30 kredit elismerhető korábbi tanulmányaik alapján:
  matematikai és természettudományos alapismeretek (15 kredit): analízis (kalkulus), numerikus analízis, közelítő és szimbolikus számítások, diszkrét matematika, lineáris algebra és egyéb matematikai és természettudományi ismeretek;
  számítástudományi ismeretek (15 kredit): logikai alapok a programozáshoz, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, mesterséges intelligencia alapjai, egyéb számítástudományi ismeretek;
  gazdasági és humán ismeretek (5 kredit): makro- és mikroökonómiai, számviteli és pénzügyi ismeretek, jogi, informatikai és menedzsment ismeretek, humán ismeretek;
  informatikai ismeretek (25 kredit): a szoftvertechnológia, a rendszertechnika, az adatbázisok és információs rendszerek ismeretkörei, számítógépek architektúrája és számítógépes hálózatok témakörei.
 3. Az elvárt kredit-követelményt nem teljesítő mesterképzésre történő felvétele akkor engedélyezhető ha:
  – a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkeznek, és vállalják, hogy
  – a hiányzó krediteket, valamint
  – az esetlegesen előírt kiegészítő ismereteket
  a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtő számított két féléven belül, az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Követelmény Rendszerében meghatározottak szerint megszerzik.

Ha a jelentkező nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, akkor az előzetes kreditelismerési eljáráshoz beküldendő dokumentumok az ELTE IK Tanulmányi Hivatalához, Derzsy-Szűcs Katalin e-mail címére (kszucs@inf.elte.hu ) május 15-ig: oklevél másolat, ha nincs oklevél, akkor hallgatói jogviszony igazolás, valamint a leckekönyv másolata és az elvégzett kurzusok tantárgyi tematikái.

Mesterképzére jelentkezőnek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:

 • az oklevél másolata (kivéve, ha a jelentkezés évében szerzi meg),
 • az index azon része, amelyik a szakdolgozati jegyet és a záróvizsga minősítését igazolja,
 • többletpontok beszámításához szükséges dokumentumok másolata

Pontszámítás:
A jelentkezőknek a szakra való felvétele a felvételi eljárás során megszerzett pontszámuk alapján történik.
A felvételi eljárás során 100 pont szerezhető.

 1. 45 hozott pont, amelyet az alábbi szabály szerint számolunk:
  (szakdolgozat jegy * 2 + záróvizsga jegy) * 3
 2. 45 szerzett pont, amit a szóban történő felvételi vizsgán szerezhetnek meg a jelentkező vagy helyettesíthetik előzetes jó tanulmányaikkal:a) ha a jelentkező előzetes tanulmányai során minden félévben legalább 4.0 tanulmányi átlaggal rendelkezik, akkor 40 pontot kap, ha legalább 4.5 volt a tanulmányi átlaga minden félévben, akkor 45 pontot kap.
  b) szóbeli felvételi vizsga során 45 pont szerezhető.A felvételi vizsgán szerzett pont – abban az esetben, ha az jobb eredményt ad az összpontszámra – duplázható.

10 többletpont adható összesen bizonyos teljesítményre: TDK munka, második középfokú – vagy felsőfokú nyelvvizsga, valamint előnyben részesítés alapján:

A többletpontok az alábbiak szerint adhatók:
– tanulmányi teljesítményre maximum 5 pont adható az alábbiak szerint:

 • TDK helyezés 3 pont
 • OTDK helyezés 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex 3 pont

– valamint előnyben részesítés alapján a vonatkozó kormányrendelet 35. § (6) pontja szerint maximum 5 pont az alábbiak szerint:

 • előnyben részesítés – hátrányos helyzet 5 pont
 • előnyben részesítés – fogyatékosság 3 pont
 • előnyben részesítés – gyermekgondozás 3 pont

Programtervező Informatikus mesterszak, szóbeli felvételi vizsga rendje

A szóbeli felvételi vizsgán lehetőséget adunk arra, hogy a jelentkező az előzetes tanulmányai alapján a számára legkedvesebb területeken mutathassa meg a tájékozottságát. Ennek érdekében az alábbiak szerint járunk el.

A szóbeli felvételi vizsga tematikája három fő tantárgycsoportra oszlik: Matematika -, Számítástudomány – és Informatika tantárgycsoport. A Matematika és a Számítástudomány tantárgycsoport 55 tantárgyat tartalmaz, míg az Informatika tantárgycsoport 8 tantárgyból áll.

A jelentkező a szóbeli vizsgán szabadon kiválaszthat a 3 tantárgycsoportból kettőt, azután a kiválasztott tárgycsoporton belül tetszése szerint megnevezhet a Matematika és a Számítástudomány esetén 3, míg az Informatikán belül 4 tárgyat.

Az általa így kiválasztott tárgyakból kérdezi a jelentkezőt a felvételi bizottság.

Aki az előzetes tanulmányi eredményeit kéri beszámíttatni, annak is meg kell jelenni a felvételi vizsgán, de szakmai kérdést nem kap.

Kapcsolódó dokumentumok

Cím Fájlnév Méret
Cím Fájlnév Méret
Programtervező Informatikus, Mesterszak felvételi tematika, 2008 PTI_MSc_felvetelivizsgatematika2008.pdf 218.17 KB