Kari doktori támogatások

I. Az IK Doktori Iskola hallgatóinak külföldi konferencia utak támogatása (Doktori Iskola pénzügyi forrása igénybevétele esetén)

 1. Az „Utazási támogatás kérése” nyomtatvány kitöltése.
 2. A kitöltött és (kérelmező, témavezető által) aláírt kérelem leadása az IK Doktori Iskola vezetőjének. (Tanszéki titkárság: 2.510-es szoba, vagy Doktori Iskola titkársága: 2.317-es szoba)
 3. A kérelem elbírálása után a kérelmező (és témavezetője, valamint a témavezető által érintett tanszéki titkárság) írásbeli (e-mail) tájékoztatást kap az engedélyezés tényéről.
  Európán kívüli, magas költségű konferencián való részvételi szándékot a konferencia publikáció, konferencia előadás benyújtása előtt írásban jelezni kell a Doktori Iskola vezetőjének (leadandó a 2.510-es szobában). Az utazási szándéknyilatkozat jóváhagyása nélkül nem intézhető Európán kívüli kiküldetés.
 4. A kérelmező hiánytalanul kitölti az - engedélyezett konferencia-út kapcsán felmerülő kérdéseket tartalmazó - utazási igénybejelentőt és elküldi a trip@inf.elte.hu  címre.
  A hivatalos utak szervezése kizárólag közbeszerzés keretén belül történhet. Az IK-n Ferencz Gyöngyvér és Veres Kinga az utazásszervezők.
  Az utazásszervező és a tanszéki ügyintéző által előkészített utazási dokumentumok aláírása miatt – kérésre – rövid időn belül rendelkezésre kell állni.
 5. A hivatalos utat költségelszámolás zárja le. Az utazó a hazaérkezést követő első munkanapon köteles leadni a kiküldetéssel kapcsolatos- Egyetem nevére és címére (ELTE, 1053 Bp., Egyetem tér 1-3.) - kiállított készpénzes számlákat az illetékes tanszéki titkárságon, ahol a költségelszámolás fog készülni.
 6. Az utazó a hazaérkezést követő 14 munkanapon belül szakmai beszámolót köteles készíteni és benyújtani az IK Doktori Iskola vezetőjének. (Leadandó a 2.510-es szobában)

FONTOS!
A kiutazáshoz szükséges az érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártya. Ha nem rendelkezik ilyen kártyával (illetve lejárt) időben gondoskodni kell a pótlásáról. E nélkül nem kezdhető meg az utazás.

Belföldi konferencia utak  esetében fenti ügymenet 1, 2, 5, 6. pontja az irányadó.


II. Ösztöndíj doktori iskolába felvételt nyert költségtérítéses hallgatóknak

Pályázhat:

 • az az állami ösztöndíjban nem részesülő doktorandusz (Informatikai Doktori Iskola, illetve térképész alprogram), akinek
  • a témavezetője az IK főállású oktatója,
  • beiratkozott az adott szemeszterre. 

Juttatás:

 • 83000 Ft-os havi ösztöndíj;
 • az ösztöndíj egyszerre egy szemeszternyi időszakra (6 hónap) nyerhető el (szeptember–február, illetve március–augusztus), és a tanulmányok időtartamára folyamatosan – szemeszterenként – meghosszabbítható a témavezető ajánlásával, de 6 szemeszternél hosszabb időre nem nyerhető el;
 • külföldi részképzés esetén az ösztöndíj folyósítása szünetel, az 1 hónapnál hosszabb külföldi tartózkodást az ösztöndíjas előre köteles a témavezetőjének, illetve az IK TNKCs-nek bejelenteni.

Elvárás:

 • a doktori iskolai tanulmányok végzése, haladás a kutatási tervnek megfelelően a témavezető irányításával,
 • heti 4 órányi oktatási feladat térítésmentes ellátása az IK-n. A hatályban lévő rendeleteknek megfelelően oktatási feladat ellátásáért térítés jár a doktoranduszoknak.
 • A doktoranduszhallgató nem vállalhat főállást, és mellékállása is legfeljebb 50%-os mértékű lehet)

Kiírás: minden év július 15-én és január 15-én.
Beadási határidő: minden év szeptember 10., illetve február 10. körül (a beiratkozási hetet követő hétfőn).
Döntés: a beadást követő 1 héten belül, az érintetteket e-mailben, a nyerteseket levélben is értesítjük.

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS kari ösztöndíj 2017/2018 ősz

III. Predoktori állás

Pályázhat:

 • az a korábban állami ösztöndíjas doktorandusz, aki
  • a doktori szabályzat által meghatározott elévülési időnél nem régebben szerezte meg az abszolutóriumot az Informatikai Doktori Iskolában, illetve a térképész alprogramban, de a doktori cselekményt még nem indította el;
  • sehol nincsen munkaviszonyban (max. 50%-os foglalkoztatás lehetséges).

Juttatás:

 • tanszéki mérnöki státusznak megfelelő főállású alkalmazás 5 hónapos időtartamra. Az alkalmazás kezdete: szeptember 1., illetve február 1.
 • A predoktori állás indokolt esetben egy újabb pályázattal egy alkalommal további 5 hónapos ciklussal meghosszabbítható.

Elvárás:

 • fél éven belül elkészíti és benyújtja doktori dolgozatát, és ezzel egyidejűleg megindítja doktori cselekményét;
 • főállású munkaviszonyt létesít az ELTE Informatikai Karával, és 6 óra oktatási feladatot végez a karon;
 • részt vesz a kar szakmai-tudományos közéletében.

Kiírás: minden év május 1-jén és december 1-jén.
Beadási határidő: minden év június 15., illetve január 15.
Döntés: a beadási határidőtől számított 8-10 napon belül.

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Predoktori pályázati felhívás 2017/2018 tavaszi félév

A pályázatokat az ELTE Informatikai Kara és a Doktori Iskola oktatóiból és kutatóiból álló bizottság bírálja el. Az elbírálásnál az új pályázókat előnyben részesítjük a hosszabbítást kérőkkel szemben.

A pályázathoz mellékelni kell részletes szakmai önéletrajzot, publikációs listát és egy szakmai munkatervet. Ha a pályázó jelenlegi predoktori ösztöndíjának meghosszabbítását kéri, akkor az előző időszak részletes beszámolóját is mellékelni kell a pályázathoz.