A Karról

A Karról

A Karról
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik legújabb kara az Informatikai Kar, amelyet a Magyar Köztársaság kormánya 2003. szeptember 1-én hozott létre.

Az Informatikai Kar az Eötvös Loránd Tudományegyetem küldetésnyilatkozatával összhangban feladatának tekinti az informatikus szakember- és tanárképzést, valamint a térképész, és ezen belül a geoinformatikus-képzést.

Az oktatás területén nagy kihívást jelent a kar számára az, hogy századunkban, illetve az ezt megelőző XX. század során az informatika, mint alkalmazott tudományterület hihetetlen gyors fejlődésnek indult. A munkaerőpiaci elvárások az informatikus szakemberekkel szemben igen nagyok a XXI. századi információs társadalom részéről. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mindig fogékony az előremutató változásokra. Ennek jó példája az Informatikai Kar létrehozása. Sokak szerint századunk az információs társadalom százada lesz. Kormányzati szinten évekkel ezelőtt megfogalmazódtak azok a prioritások – az információs infrastruktúra fejlesztése, az elektronikus tartalomszolgáltatás általánossá válása, az információs társadalom polgárainak képzése, a versenyképes gazdaság, a hatékony, szolgáltató közigazgatás, az emberközpontú társadalom –, amelyek mindegyike önmagában is az informatikai képzés korszerűsítését, fejlesztését igényli az oktatás minden szintjén.