Az ELTE CONCORDIA konzorcium tag lett

2020.03.30.
Az ELTE CONCORDIA konzorcium tag lett

A CONCORDIA egy EU által finanszírozott kompetencia-hálózat, amely vezető kutatási, technológiai, ipari és állami kompetenciákkal támogatja az EU kiberbiztonsági célkitűzéseit. A CONCORDIA kiválóságot és vezetést biztosít a technológiákban, folyamatokban és szolgáltatásokban az európai digitális szuverenitás felhasználóközpontú, uniós integrált kiberbiztonsági ökoszisztéma létrehozása érdekében. Az ELTE a projekthez annak második évében csatlakozott Magyarországról egyedüliként.

A CONCORDIA alapelvei, eszmeisége:

 • Nyílt, agilis és adaptív irányítási modell és folyamatok használata
 • Ütemterv kidolgozása a kiberbiztonsághoz kapcsolódó paradigmák hatékonyabb azonosításához, ezek validálása
 • Következő generációs kiberbiztonsági megoldások fejlesztése azáltal, hogy holisztikus, teljes körű, adatorientált megközelítést alkalmaz az adatgyűjtés, az adatátvitel, az adathasználat, eszköz-, hálózat-, szoftver-, adat- és alkalmazás-centrikus biztonság vonatkozásaiban.
 • A meglévő kutatások feltérképezése, együttműködés és innováció kialakítása a CONCORDIA virtuális laboratóriumaival és szolgáltatásaival
 • A piacképes megoldások azonosítása, innovatív technológiák inkubálása
 • Ágazat specifikus (vertikális) és ágazatközi (horizontális) ipari pilóta projektek támogatása
 • Nyílt pályázati felhívás indítása, hogy a vállalkozók és az egyének terjesszék a kapcsolódó fejlesztések során elért megoldásaikat
 • Tanácsadó testület felállítása, amely ipari, szabványosításokban részt vevő vezetőkből áll, és amely stratégiai tanácsokat ad, valamint kapcsolatot létesít a kidolgozott megoldások, más projektek és kutatási kezdeményezések lehetséges ügyfeleivel és felhasználóival, valamint fontos szabványügyi és tanúsító intézményekkel
 • Közvetítés a különböző prioritásokkal és perspektívákkal rendelkező közösségek között
 • Egy európai oktatási ökoszisztéma létrehozása a kiberbiztonság érdekében. A CONCORDIA ezért a tradicionális képzési tanfolyamokat új virtuális tanfolyamokkal (MOOC és SPOC), valamint különféle tájékoztatási tevékenységekkel bővíti, ideértve a középiskolai tantervek kidolgozását, tanulmányi versenyeket
 • Végül, de nem utolsósorban szakértelem biztosítása az európai politikai döntéshozók és az ipar számára.

Kovács Attila az ELTE Informatikai Kar Komputeralgebra tanszék habilitált egyetemi docense vezeti az ELTE részéről a projektet. 

https://www.concordia-h2020.eu