Az NJSZT Kemény János-díjában részesült Tóth Melinda

2018.11.27.
Az NJSZT Kemény János-díjában részesült Tóth Melinda

Tóth Melinda az ELTE IK Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszékén 2009-ben szerzett programtervező matematikus oklevelet, 2012-ben abszolvált az Informatikai Doktori Iskolában, jelenleg egyetemi tanársegéd az ELTE IK-n.

2007-ben és 2009-ben Kar Kiváló Hallgatója címet, 2009-ben Kar Legkiválóbb Hallgatója címet és 2009 és 2011-ben is Google Anita Borg Memorial Scholarship Finalist díjat kapott. Kutatói pályáját 2007-ben kezdte a RefactorErl K+F projektben, ahol függvény központú refaktorálással foglalkozott. 2009-ben az OTDK-n első díjat szerzett Bozó Istvánnal közösen írt TDK dolgozata. Doktori dolgozatának témája is: „Adat és kiértékelési függőségi analízis funkcionális nyelvekre”.

A RefactorErl projektben végzett kutatómunkája eredményeképpen egy az iparban széleskörűen felhasználható infrastruktúrát hoztak létre Erlang programok statikus elemzésére és transzformálására, melyre számos további eredmény épül.

2013-ban ELTE-Soft Díjat kapott a kutatási-oktatási tevékenysége elismeréseként. 2010 januárjától vezeti a RefactorErl K+F projektet. Ennek részeként a Szoftvertechnológia Labor 2014-ben a TEMPUS közalapítvány STEM Díjában részesült. A 2011 júniusában megalakult Ericsson-ELTE Szoftvertechnológia Labor technikai vezetője. A RefactorErl projektben sok tehetséges hallgatóval foglalkozott.

Ennek eredménye 25 kari TDK dolgozat és 12 OTDK-n bemutatott dolgozat. Közel 40 szakdolgozat/diplomamunka témavezetője volt. 2011 márciusától a Kari Tudományos Diákköri Tanács Informatika Tudományi Szekciójának elnöke.

Számos előadást tartott tudományos nemzetközi és hazai konferencián, fórumon, nyári iskolán, és több mint hatvan publikáció megírásában vett részt. 2015-ben és 2016-ban az ACM SIGPLAN Erlang Workshop társ-elnöke volt. 2016-ban tagja volt az Erlang User Conference, 2016-ban és 2017-ben pedig az Implementation and Application of Functional Languages konferenciák programbizottságának.

További információ