BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2023

2023.02.20.
BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2023
Az MTA pályázatára 45. életévüket még be nem töltött, tudományos fokozattal rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett kutatók pályázhatnak. Idén várhatóan 155 kiváló kutató nyerheti el a támogatást.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére ítéli oda az MTA köztestületi keretei között működő Kuratórium. Az ösztöndíj célja tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése.

Az idei évtől kezdődően – a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat szabályozó Kormányrendelet értelmében – korkedvezmény vehető igénybe kiskorú gyermeket nevelő kutatók esetében, amelynek részletes szabályait a felhívás tartalmazza.

A pályázatot elnyert kutatók 2023. szeptember 1-jétől részesülnek az ösztöndíjban. A nyertesek további támogatásra pályázhatnak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Új Nemzeti Kiválóság Program Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázat keretén belül. Az ösztöndíj határozott időre (3, 2 vagy 1 évre) szól, és legfeljebb két alkalommal nyerhető el. 

Beadási határidő: 2023. március 10. déli 12 óra. 

Részletes pályázati kiírás