Erasmus pályázatok leadási határideje 2021. március 1.

2021.02.24.
Erasmus pályázatok leadási határideje 2021. március 1.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévre Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.
A pályázat keretében 2021. június 1-től 2022. szeptember 30-ig lehetséges az Erasmus+ program segítségével külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni 3–12 hónapig, illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni (2–12 hónap). 
 
ÚTMUTATÓ

A teljes pályázati kiírás és a letölthető segédletek az ELTE honlapján tekinthető meg. Kérjük, hogy részletesen tanulmányozza a pályázat előkészítése során!

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdések esetén a Informatikai Kar Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja (továbbiakban: TNKCS) áll rendelkezésükre az erasmus@inf.elte.hu e-mail címen.

Kari online (Microsoft Teams) tájékoztató február 9-én 16 órától és február 22-én 16 órától.

JELENTKEZÉS MENETE

Részképzésre a pályázatokat a NEPTUN-felületen kell benyújtani, ÉS e-mailben is el kell küldeni a teljes, hiánytalan pályázati anyagot az  erasmus@inf.elte.hu e-mail címre. Határidő: 2021. március 1. 20.00 óra

Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban és e-mailben, a pályázási időszakon kívül e-mailben a TNKCS részére kell benyújtani.

BENYÚJTANDÓ  DOKUMENTUMOK ÉS SEGÉDLETEK

A pályázat kötelező mellékletei:

 • 1. pályázati űrlap 
  Az aláírt űrlapot a Neptunos pályázathoz nem kell feltölteni, csak e-mailben a TNKCS-nak elküldeni. Elektronikusan kérjük kitölteni!
 • 2.a motivációs levél tanulmányi tervvel (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén)
  A dokumentum tartalmazza az Erasmus programban való részvétel motivációját, valamint egy előzetes kurzuslistát a fogadó egyetemen hallgatni kívánt kurzusokról. Amennyiben több egyetemet jelöl meg a pályázatában, nem kell több dokumentumot készítenie, az első helyen megjelölt egyetemre célszerű koncentrálni. Nincs előírt formanyomtatvány.
 • 2.b motivációs levél és munkaterv szakmai gyakorlathoz (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén)
  A dokumentum tartalmazza az Erasmus programban való részvétel motivációját, valamint egy előzetes munkatervet. Nincs előírt formanyomtatvány.
 • 3. önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • 4. korábbi félévek vizsgaeredményei (kreditigazolás) a Tanulmányi Hivatal által kiállítva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • 5. diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • 6. nyelvtudás igazolása
 • 7. szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatóknak: fogadólevél / meghívólevél amit a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak. Formanyomtatvány nincs hozzá. Legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: hallgató neve, a fogadó intézmény adatai, és a szakmai gyakorlat tervezett időpontja.
 • az Egyesült Királyságba, Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya)

Opcionális mellékletek:

 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.)
TANULMÁNYI MOBILITÁS (STUDENT MOBILITY FOR STUDIES – SMS)

Partneregyetemek listája

A pályázatok előkészítése során minden esetben javasoljuk az egyes egyetemek honlapjának böngészését az angol nyelven elérhető kurzusok listájáról vendéghallgatók számára, valamint az előírt nyelvtudás szintjéről.

SZAKMAI GYAKORLAT (STUDENT MOBILITY FOR PLACEMENTS – SMP)

Szakmai gyakorlatra a pályázás folyamatos. Az ELTE honlapján folyamatosan frissül a lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató és/vagy szívesen fogadnak ELTE-s hallgatókat.

ELBÍRÁLÁS

A pályázatokat először a kari Erasmus Bizottság bírálja el.  A kari Erasmus Bizottság által felterjesztettet lista alapján végleges döntést a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN felületére.)

A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság kéthavonta dönt, tehát szakmai gyakorlatra a megadott határidőt követően is lehet pályázni.

HASZNOS LINKEK

Kiegészítő támogatási lehetőségek: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

Erasmus+ mobilitás az Egyesült Királyságba: https://www.elte.hu/erasmus/egyesult_kiralysag