Erasmus+ pályázati lehetőség

2022.08.22.
Erasmus+ pályázati lehetőség

A Partnerségi együttműködések a felsőoktatás területén, vagyis a KA220-as pályázattípus célja, hogy a résztvevő intézmények nemzetközi együttműködések terén tapasztalatot szerezzenek, erősítsék kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósítsanak meg.

Pályázati feltételek

 • Minimum három különböző, ún. programországból származó szervezet együttműködése szükséges. 
 • A pályázatot konzorciumi formában kell benyújtani a partnerség koordinátorának országában, a konzorciumvezető székhelye szerint illetékes Nemzeti Irodához. 
 • A partnerintézményeket a pályázati szakaszban regisztrálni kell és a pályázatban meg kell nevezni. 
 • Egy intézmény több pályázatot is benyújthat. 
 • Felhívásonként azonos összetételű konzorcium csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen Nemzeti Irodához. 
 • A projektek futamideje 12 és 36 hónap között lehet. 

A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:

Az Európai Unió tagállamai*: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Szerbia

Támogatható tevékenységek
Az együttműködési partnerségek pályázattípus keretén belül bármilyen témájú projekt megvalósítható, amely kapcsolódik a felsőoktatáshoz és összhangban van az együttműködési partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel. 

A tevékenységek bármilyen formában megvalósulhatnak és több típusú résztvevőt is bevonhatnak, külön-külön vagy csoportosan.

Horizontális prioritások

 • Befogadás és sokszínűség az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport minden területén
 • Környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem
 • A digitális átállás kezelése a digitális felkészültség, reziliencia és kapacitás fejlesztése révén
 • Közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel

Prioritások a felsőoktatás területén

 • Az összekapcsolt felsőoktatási rendszerek előmozdítása
 • Innovatív tanulási és tanítási gyakorlatok ösztönzése 
 • A természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok, a művészetek és a matematika (STEM-tárgyak/STEAM-tárgyak) fejlesztése a felsőoktatásban, különösen tekintettel a nők e területeken való részvételére
 • A kiválóság jutalmazása a tanulás, az oktatás és a készségfejlesztés terén az alábbiak révén 
 • Befogadó felsőoktatási rendszerek kialakítása
 • A felsőoktatási ágazat digitális és zöld kapacitásainak támogatása

A prioritások további részletes leírása megtalálható a 2022-es Erasmus+ Programme Guide-ban.

A támogatás mértéke
Ebben a pályázattípusban egyösszegű átalánytámogatás igényelhető, amelynek mértéke 120 000, 250 000 vagy 400 000 euró lehet. A támogatás mértékét a tervezett tevékenységekkel és az elérni kívánt eredményekkel összhangban kell meghatározni. Támogatás igényelhető például a következő tevékenységekre: projektmenedzsment és megvalósítás, nemzetközi projekttalálkozók, projekteredmények létrehozása, közös tanulási alkalmak, multiplikációs rendezvények.

A pályázatok beadási határideje
2022. október 4. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

További információ