Erasmus+ pótpályázat

2020.09.16.
Erasmus+ pótpályázat
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére, Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2021. szeptember 30-ig lehetséges az Erasmus+ program segítségével külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni 3–12 hónapig, illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni (2–12 hónap). 

ÚTMUTATÓ

A teljes pályázati kiírás és a letölthető segédletek az ELTE honlapján (https://www.elte.hu/erasmus/palyazat) tekinthető meg. Kérjük, hogy részletesen tanulmányozza a pályázat előkészítése során.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdések esetén forduljon a Kari Erasmus koordinátorhoz, Királyné Csizmazia Anikóhoz csaniko@inf.elte.hu címen e-mailben.

JELENTKEZÉS MENETE

Részképzésre a pályázatokat a NEPTUN-felületen 2020. október 5-én 20.00 óráig kell benyújtani; valamint e-mailben is el kell küldeni a teljes, hiánytalan pályázati anyagot a csaniko@inf.elte.hu  e-mail címre.

Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot a megadott pályázási időszakban a Neptunban, a pályázási időszakon kívül elektronikusan, a csaniko@inf.elte.hu  e-mail címre kell benyújtani. (az elbírálás kéthavonta történik).

BENYÚJTANDÓ  DOKUMENTUMOK ÉS SEGÉDLETEK

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI: 

 • pályázati űrlap (pdf)
  Az aláírt űrlapot a Neptunos pályázathoz nem kell feltölteni, csak a csaniko@inf.elte.hu címre leadott pályázati anyaghoz kell mellékelni e-mailben elküldeni. Elektronikusan kérjük kitölteni!
 • motivációs levél tanulmányi tervvel (magyarul és a külföldi tanulmányok nyelvén)
  A dokumentum tartalmazza az Erasmus programban való részvétel motivációját, valamint egy előzetes kurzuslistát a fogadó egyetemen hallgatni kívánt kurzusokról. Amennyiben több egyetemet jelöl meg a pályázatában, nem kell több dokumentumot készítenie, az első helyen megjelölt egyetemre célszerű koncentrálni. Nincs előírt formanyomtatvány.
 • önéletrajz (magyarul és idegen nyelven);
 • korábbi félévek vizsgaeredményei (kreditigazolás) a Tanulmányi Hivatal által kiállítva (MSc-sek a BSc-s eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • nyelvtudás igazolása

OPCIONÁLIS MELLÉKLETEK:

 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya)
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

TANULMÁNYI MOBILITÁS (STUDENT MOBILITY FOR STUDIES – SMS)

A pótpályázati fordulóban a főpályázati időszak után fennmaradó helyekre lehetséges a pályázat benyújtása. Az Excel táblázatban pirossal jelölt egyetemekre a pótpályázatban már nem lehet pályázni. A sárgával jelölt egyetemekre már csak egy hely elérhető. A pályázatok előkészítése során minden esetben javasoljuk az egyes egyetemek honlapjának böngészését az angol nyelven elérhető kurzusok listájáról vendéghallgatók számára, valamint az előírt nyelvtudás szintjéről.

SZAKMAI GYAKORLAT (STUDENT MOBILITY FOR PLACEMENTS – SMP)

Szakmai gyakorlatra a pályázás folyamatos, döntés kéthavonta történik. Bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni. Az ELTE honlapján a pályázati felhívás résznél folyamatosan frissül a lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató és/vagy szívesen fogadnak ELTE-s hallgatókat.

HASZNOS LINKEK

Kiegészítő támogatási lehetőségek: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

Letöltendő dokumentumok : https://www.elte.hu/erasmus/palyazat