Jöjjön Lendületbe!

2022.12.05.
Jöjjön Lendületbe!

A Lendület Program célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése nemzetközi szinten is kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával, és ezzel egyidejűleg a fiatal kutatók önállósodási törekvéseinek támogatása. A Lendület Program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken áttörő eredményeket ígérő kutatásokat végző kutatócsoportok számára biztosítson forrást.

Lendület-kutatócsoport vezetésére PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók – életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően – az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

A) Lendület I „Induló” kategória
Új, önálló kutatócsoportot alapító, fiatal kutatók hazahívását, illetve itthon tartását célzó támogatási forma ígéretes, új kutatási projektek megvalósítására. Azok a kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, tehetséges fiatal kutatók pályázhatnak, akikre teljesülnek az alábbi feltételek:

  1. 40 évnél fiatalabb (1983. január 1. után született),
  2. PhD fokozatát 2013. január 1. után és 2019. december 31. előtt szerezte meg,
    A kiskorú gyermeket nevelő kutató esetében a pályázó kutató kérésére a pályázati korhatár és a PhD megszerzési idejére vonatkozó határ megnövelhető: a nők esetében gyermekenként 2 évvel vagy a tudományos fokozatszerzést követően gyermeknevelési céllal igénybe vett távollétek hosszával (ha az több mint 2 év), férfiak esetében a gyermeknevelésre igénybe vett távollétek hosszával.
  3. korábban rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon egyénileg vagy kutatócsoport-vezetőként támogatást nyert.
  4. nem nyert korábban Lendület-támogatást kutatócsoport-vezetőként.

B) Lendület H „Haladó” kategória
Olyan pályázók számára, akik új, áttörő kutatási eredményeket ígérő téma kidolgozását, vagy már jól működő, kiváló kutatási projektek folytatását tűzik ki célul.

Azok a nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók pályázhatnak, akik már rendelkeznek kutatócsoport-vezetői tapasztalattal, vagyis saját kutatási téma kidolgozására Lendület (I, II), Élvonal vagy egyéb, a Lendület támogatással összemérhető (pl. legalább 4-5 éves futamidejű alapkutatás, kiemelt támogatási összeggel) nemzetközi pályázatokon nyertek támogatást a közelmúltban és ez a projektjük még nem zárult le, vagy az elmúlt 5 évben (2017 után) került lezárásra. Amennyiben a pályázónak folyamatban lévő támogatott kutatása van, akkor a jelenlegi pályázat kutatási tervében ki kell térni az attól való eltérésekre. A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a korábbi Lendület támogatásuk alatt vagy azt követően jelen pályázat benyújtásáig bármikor ERC pályázatot is benyújtottak.

A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/lendulet_2023). Bölcsészet- és társadalomtudományi pályázatok esetében indokolt esetben csak magyar nyelvű pályázat is benyújtható.

A támogatás vissza nem térítendő. Minimális összege évi 25 millió Ft, maximális összege a Lendület I kategóriában átlagosan évi 40 millió Ft, a Lendület H kategóriában átlagosan évi 50 millió Ft lehet. Ezen felül a nagy eszköz- és műszerigényű kutatások esetében a Lendület I kategóriában egyszeri max. 50 millió Ft, míg a Lendület H kategória esetében egyszeri max. 100 millió Ft tervezhető. A nagy értékű eszközök/műszerek beszerzését az első kutatási évre kell tervezni. 

A pályázat beadási határideje: 2023. január 31. (kedd) 16:00 óra

A felhívás teljes szövege itt olvasható.