Lezárult az ELTE IK kutatás-fejlesztési projektje Szombathelyen

2021.03.01.
Lezárult az ELTE IK kutatás-fejlesztési projektje Szombathelyen

Sikeresen zárult az ELTE Informatikai Kara által vezetett kutatás-fejlesztési projekt Szombathelyen. Az EFOP-3.6.1-16-2016-00023 azonosító számú, Kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítása az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi kampuszán névre keresztelt projekt sajtónyilvános zárórendezvényét online formában, február 26-án tartottuk meg. A konferencián bemutatásra került a Szombathelyen kialakított új kutatás-fejlesztési kapacitás, az eredményesen beindított és működtetett programtervező informatikus képzés, valamint a sikeresen megépített új kutatói infrastruktúra, így adva összefoglaló áttekintést a 2017–2021 közötti fejlesztési időszak eredményeiről.

Az ELTE Informatikai Karának komplex oktatási és kutatási célokat támogató projektjének célja volt, hogy a szombathelyi régió műszaki és informatikai szakember igényének kielégítésére e képzési helyen megvalósítsa a programtervező informatikus képzést, másrészről olyan innovatív kutatási alprojektek megvalósítása, amely hazai és nemzetközi együttműködésen alapulnak. Kifejezett célja volt továbbá, hogy az informatika, természettudományok és társadalomtudományok területén új módszerekkel és eszközökkel adjon választ eddig még meg nem oldott problémákra.

Dr. Horváth Zoltán, az Informatikai Kar dékánja szerint erre a projektre a kezdetektől fogva úgy tekintettek, hogy befektetés egy olyan jövőbe, ahol Szombathelyen és térségében egy versenyképes informatikus képzés találkozik a város és a gazdaság igényeivel.

Szavai szerint olyan képzést sikerült létrehozni, amely specializációjának neve (szoftvermérnök) is azt tükrözi, hogy igazodik a helyi ipari igényekhez, és az országban egyedülálló módon jelentős keresztmetszete van a gépészmérnöki képzéssel is. Az elmúlt években létrehozott programtervező informatikus felsőoktatási szakképzésen, alapszakon és mesterszakon együttvéve jelenleg száz hallgató folytat tanulmányokatSzombathely magasan kvalifikált kutató-fejlesztőkhöz jut majd az informatika területén. Kiemelte azt is, hogy az angol nyelvű programtervező informatikus mesterszak egy olyan nemzetközi szinten láthatóságot adó elitképzés, amely az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) programjában fut az ipar 4.0 területén.

A pályázat lehetőséget nyújtott arra is, hogy megteremtsék a szükséges humánerőforrást, azaz a kiváló oktatói kart, ami – együttműködésben a gépészoktatókkal – képes ellátni ezeket a képzéseket. „Látjuk már most, hogy eredményesen építettünk oktatói-kutatói gárdát, hiszen az ebben a projektben elindult adattudományi kutatások elvezettek oda, hogy az ELTE által tavaly elnyert Szoftver- és Adatintenzív Szolgáltatások Kompetencia Központnak az egyik lába Szombathelyen indulhatott el, és ez éppen ipar 4.0 adattudományi területen” – jelentette be Horváth Zoltán.

A 2017 és 2021 között futó projekt több mint 330 millió forintból az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt megvalósításában az ELTE három kara vett részt: projekt vezetőjeként az ELTE Informatika Kar, továbbá a Természettudományi Kar és a Bölcsészettudományi Kar.

A projekt keretében az alábbi eredmények valósultak meg
  • Az Adattudomány Alkalmazásai Kutatócsoport agrárinformatikai kutatásokat végzett az Agrárgazdasági Kutató Intézettel szoros együttműködésben. A mezőgazdaságban nagyszámú adat áll rendelkezésre földterületenként olyan mennyiségekről, mint például „Műtrágyaköltség búzára”, „Gépköltség kukoricára”,, „Rovarölőszer-költség árpára”, „Vetésterület repcére”, „ Nitrogénműtrágya mennyisége búzára”. Természetesen nem áll rendelkezésre minden földterület esetében az összes adat. A kutatók adatbányászati módszerek felhasználásával olyan döntés-előkészítő rendszert hoztak létre, amely képes a hiányzó adatok pontos becslésére, illetve ismert, bejelentett adatok hitelességének ellenőrzésére. A rendszer képes arra, hogy jelzést adjon, ha az általa becsült adat jelentősen eltér a bejelentett értékektől.  Az együttműködés eredményeként két publikáció született.
  • Az asztorfizikai alprojekt keretében egy világviszonylatban is korszerű földi műhold-vevő állomás épült Szombathelyen a Gotthard Obszervatórium területén, amely révén lehetőség lesz a tudományos céllal világűrbe juttatott un. CubeSat műholdakról adatokat fogadni, illetve a műholdak földi vezérlésére is.

  • Az oktatási pillér keretében a régió műszaki és informatikai szakember igényének kielégítésére szombathelyi telephelyen 2017 szeptemberében elindult a programtervező informatikus alapszak (BSc). Az első végzős évfolyam 2020 nyarán vehette át a diplomáját
  • Vizuális (film alapú), információk átadását szolgáló kurzust tartottak. Szombathelyen, ehhez kapcsolódva készült el a zárórendezvényen bemutatandó kisfilm is.

A fentieken túl többek között az alábbi eredmények valósultak meg

A pályázat keretein belül 26 publikáció jelent meg, amiből 20 idegennyelvű volt. 4 külföldi felsőoktatási intézménnyel és kutató hellyel jött létre kutatási tartalommal együttműködési megállapodás. A kutatói utánpótlási programba 13 fiatal kutatót és 25 ösztöndíjas hallgatót vontak be. A pályázatban részt vevő kutatók 16 db tudományos konferencia előadást tartottak többségében külföldi eseményeken. A projektben részt vevő kollégák 19 sikeres ismeretterjesztő és kutatási eredményeket bemutató rendezvényt tartottak, több mint 400 fő részvételével. A projekt futamideje alatt 5 szintlépés történt: két PhD doktori fokozat szerzés, 1 nemzetközi díj elnyerése és két oktató kolléga besorolása változott, adjunktusból docenssé léptek elő.