Megjelent az Erasmus+ program 2023-as útmutatója

2022.11.30.
Megjelent az Erasmus+ program 2023-as útmutatója

2022. november 23-án az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az Erasmus+ program 2023-as Pályázati útmutatóját (magyarul, angolul) , illetve a jövő évi pályázati beadási határidőket.

2023-ban a KA2-es pályázatoknál (Szervezetek és intézmények közötti együttműködések) a felsőoktatás területén a SZEKTORSPECIFIKUS PRIORITÁSOK a következők:

 1. Elsőbbséget élveznek azok a pályázattípusok, amelyek kulcsfontosságúak az európai oktatási térség célkitűzéseinek eléréséhez. A cél a felsőoktatási szektor támogatása abban, hogy még inkább összekapcsoltabbá, innovatívabbá, inkluzívabbá és digitálisabbá váljon. E célból a program ösztönözni fogja a felsőoktatási intézmények és a környező innovációs ökoszisztémák közötti sokkal mélyebb és interdiszciplináris együttműködést, valamint az oktatás, a kutatás és az innováció közötti kapcsolatok erősítését.
   
 2. Innovatív tanulási és tanítási gyakorlatok ösztönzése: a társadalmi kihívások kezelése, valamint az innováció és a vállalkozói szellem előmozdítása.
   
 3. A természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok, a művészetek és a matematika (STEMtárgyak/STEAM-tárgyak) fejlesztése a felsőoktatásban, különösen tekintettel a nők e területeken való részvételére.
   
 4. A tanulás, a tanítás és a készségfejlesztés terén elért kiválóság jutalmazása.
   
 5. A felsőoktatási ágazat digitális és zöld kapacitásainak támogatása:
 • a felsőoktatási intézmények digitális átalakulásának (beleértve az interoperabilitást) és a hallgatói mobilitás digitalizálásának az európai diákigazolvány-kezdeményezéshez kapcsolódó támogatása,
 • a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók digitális készségei fejlesztésének támogatása, valamint
 • a pályakövetési adatbázisok támogatása révén.
 1. Befogadó felsőoktatási rendszerek kialakítása.
   
 2. A diákok innovációs és vállalkozói készségeinek támogatása: A program támogatást nyújt az innovációhoz és a vállalkozói készséghez a felsőoktatásban.

A mellékelt táblázat átfogó képet ad a KA2-es pályázati kategóriában érvényes beadási határidőkről:

KA2. PÁLYÁZATI KATEGÓRIA – SZERVEZETEK ÉS INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

2. fő intézkedés:

Együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén, kivéve az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtottakat

2023. március 22., 12:00

Az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtott együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén

2023. március 22., 17:00

Együttműködési partnerségek a sport területén

2023. március 22., 17:00

Együttműködési partnerségek az ifjúságügy területén, kivéve az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtottakat

2023. október 4., 12:00

Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén

2023. március 22., 12:00

Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén

2023. október 4., 12:00

Kisléptékű partnerségek a sport területén

2023. március 22., 17:00

Szakképzési kiválósági központok

2023. június 8., 17:00

Erasmus Mundus intézkedések

2023. február 16., 17:00

Innovációs szövetségek

2023. május 3., 17:00

Jövőorientált projektek

2023. március 15., 17:00

Kapacitásépítés a felsőoktatás terén

2023. február 16., 17:00

Kapacitásépítés a szakképzés terén

2023. február 28., 17:00

Kapacitásépítés az ifjúságügy terén

2023. március 8., 17:00

Kapacitásépítés a sport terén

2023. március 22., 17:00

Nonprofit európai sportrendezvények

2023. március 22., 17:00

A KA2-es kategóriában a konkrét pályázati űrlapok a tervek szerint december elején nyílnak majd meg a Funding & Tenders portálon

További információk