Megjelent az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának 2023. évi pályázati felhívása

2023.02.10.
Megjelent az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának 2023. évi pályázati felhívása

A Magyar Tudományos Akadémia 2023. március 17-i postai beadási határidővel (rögzítési határidő az MTA felületén: 2023. március 10. 12:00) közzétette a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2023. évi pályázati felhívását. A felhívás letölthető a https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazat-a-magyar-tudomanyos-akademia-bolyai-janos-kutatasi-osztondijanak-elnyeresere-2023-ban-112726 címen.

Az ösztöndíj célja tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.  Az ösztöndíj határozott időre - 1, 2 vagy 3 évre – szól, 2023-ban havi bruttó összege 250 000 Ft. Az idei évben elnyerhető ösztöndíjak tervezett száma 155. Ebből a korábban már ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma 31. A pályázatok elbírálásáról 2023. június 15-ig kapnak értesítést a pályázók. A pályázatot elnyert kutatók 2023. szeptember 1-től részesülnek ösztöndíjban. 

Az ösztöndíjra az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy pályázhat, aki:

  • magyar állampolgár, vagy határainkon túli magyar kutató
  • PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor, de még nem szerzett MTA doktori címet
  • a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be. (A kiskorú gyermeket nevelő kutatók esetében a pályázati korhatár gyermekenként két évvel megemelkedik),
  • kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik. 

A sikeres pályázónak az ösztöndíj időtartama alatt valamely magyarországi kutatóhelyen legalább heti 20 órás foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ez alól kivételt jelentenek a határon túli magyar kutatók, viszont az ő esetükben is elengedhetetlen a projektet befogadó magyarországi kutatóhely fogadókészségéről szóló nyilatkozat. A pályázat magyar nyelven nyújtható be.   

Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer felhasználásával lehet, amely a https://bolyai.mta.hu/ címen érhető el. A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Osztályán Szabó Fannitól (telefon: +36-1-411-6367, e-mail: szabo.fanni@titkarsag.mta.hu), valamint Biró Évától (telefon: +36-1-411-6177, e-mail: biro.eva@titkarsag.mta.hu).

A kutatóhelyi fogadókészség igazolásáról szóló nyilatkozatot az érintett kar állítja ki. Ha érdekli a lehetőség, kérjük írjon a palyazat@inf.elte.hu email címre, hogy az aláírt nyilatkozatot megküldhessük Önnek.

Ha a fogadó nyilatkozatra elektronikus aláírás kerül, akkor elegendő azt a pályázóknak az online rendszerbe feltölteni, postai úton nem kell beküldeni.

A pályázat egyénileg beadható, az EPER rendszerben nem kell rögzíteni.

Azok a Bolyai ösztöndíjat elnyerők, akik több mint 3 éve rendelkeznek PhD fokozattal, további támogatásra pályázhatnak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázat keretén belül.

További információ