Megjelent Dr. Jung András könyve

2021.05.25.
Megjelent Dr. Jung András könyve
Megjelent Dr. Jung András és Michael Vohland könyve Hyperspectral Imaging for Fine to Medium Scale Applications in Environmental Sciences címmel.

Dr. Jung András kutatási területe a hiperspektrális képalkotás, a terepi spektroszkópia és a spektrális kamerák ipari alkalmazása. Mérnöki tanulmányait a Szent István Egyetemen (2001) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem geodéziai- és térinformatikai szakmérnöki szakán végezte (2004). A PhD fokozat megszerzése (2006) után tíz évet töltött németországi egyetemeken és kutatóintézetekben. 2016-ban a Debreceni Egyetemen habilitált. A Német Fotogrammetriai-, Távérzékelési- és Térinformatikai Társaság (DGPF), Multi- és Hiperspektrális Távérzékelési Módszerek Munkacsoportjának vezetője 2008 óta. Jelenleg az ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének egyetemi docense.

A Remote Sensing tudományos folyóirat a bázeli székhelyű MDPI kiadó egyik szakmai kiadványa. Az Open Access politikájának köszönhetően az MDPI kiadó vezető szerepet tölt be a távérzékeléssel és földmegfigyeléssel kapcsolatos kutatási eredmények bemutatásában, besorolása Q1 és Q2, IF 4.5 (2020).  Prof. Michael Vohland (Lipcsei Egyetem) és Dr. Jung András (ELTE IK) szerkesztők és szerzők kezdeményezték 2019-ben a „Hyperspectral Imaging for Fine to Medium Scale Applications in Environmental Sciences” különkiadás indítását, melynek sikeres lezárása után a megjelent kutatási eredményekből egy könyvkiadvány is létrejöhetett.

Az olvasók többek között olyan tématerületekkel találkozhatnak, mint a vízalatti spektrális képalkotás, ásványkutatás 3D és hiperspektrális eszközökkel vagy a mangrove erdők spektrális térképezése.

Reményeink szerint a környezettudományok és a hiperspektrális távérzékelés iránt érdeklődők hasznos forrásokra, ötletekre és megoldásokra találnak a könyvben. A kiadvány elektronikus formában ingyenesen elérhető, nyomtatott formában az MDPI kiadónál megrendelhető.