Minden, ami biodiverzitás

2022.09.06.
Minden, ami biodiverzitás

Biodiversa+ európai partnerség szeptember elején jelenteti meg új felhívását a biológiai sokféleségnek és az ökoszisztémák változásainak a tudomány és a társadalom érdekében történő hatékonyabb transznacionális monitorozása (Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society) témában.

A felhívás a következő három – nem kizárólagos – kutatási témát fedi le:

  • A biológiai sokféleség megfigyelésére vonatkozó adatok gyűjtésére és kezelésére szolgáló módszerek és eszközök innovációja és harmonizációja (Innovation and harmonisation of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data).
  • A biológiai sokféleség állapotára, dinamikájára és tendenciáira vonatkozó ismerethiány kezelése a biológiai sokféleség csökkenésének visszafordítása érdekében (Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss).
  • A biológiai sokféleségre vonatkozóan rendelkezésre álló monitorozási adatok hasznosítása (Making use of available biodiversity monitoring data).

Valamennyi környezettel (legyen az szárazföldi, édesvízi vagy tengeri élőhely) kapcsolatban lehet pályázni.

A pályázás két lépcsős, az előpályázatot 2022. november elejéig lehet benyújtani. Az előpályázatok értékelése után a teljes pályázatok benyújtásának határideje 2023. április eleje lesz.

A pályaműveket (kizárólag angol nyelven) elektronikus úton kell benyújtani. A pályázatok benyújtására, a támogathatósági és értékelési feltételekre vonatkozó előírások és további információk itt olvashatóak.

A felhívásra olyan nemzetközi konzorciumok pályázhatnak, amelyek a közös felhívást finanszírozó országok – azon belül minimum két uniós tagállam vagy társult állam – legalább három kutatócsoportjából állnak.

Konzorciumi partnert keres vagy formálódó projekthez csatlakozna? Használja a Biodiversa+ Partner Search Tool segítségét, amely itt érhető el!

A potenciálisan részt vevő országokra vonatkozó frissített lista a Biodiversa+ honlapon lesz elérhető.

A pályázatokat a következő kritériumok alapján értékelik:

  • az első lépcsőben (előpályázati szakasz): a pályázati felhívás tárgyterületébe való illeszkedés (fit to the scope of the call), a kutatás újdonságtartalma (novelty of the research) és a hatás (impact);
  • a második lépcsőben (teljes pályázat szakasza): (tudományos) kiválóság (Scientific Excellence), a megvalósítás minősége és hatékonysága (quality and efficiency of the implementation) és a hatás (impact), többek között a várt szakpolitikai és társadalmi hatás valamint az érdekeltek bevonásával kapcsolatos megközelítés vonatkozásában.

Mindkét lépcső esetében elvárt, hogy a konzorcium bemutassa a projekt nemzetközi hozzáadott értékét. Az alkalmazandó értékelési kritériumokat részleteikben is közzéteszik a felhívás szeptemberi hivatalos megjelenésekor.

További információ