Mondja el a véleményét a szabványosításról!

2022.06.01.
Mondja el a véleményét a szabványosításról!

Az EU új megközelítéssel törekszik arra, hogy az uniós szabványok világszerte meghatározóak legyenek, hirdessék az uniós értékeket, valamint előmozdítsák a reziliens, zöld és digitális egységes piacot.  A Bizottság 2022. februárjában terjesztette elő új szabványosítási stratégiáját, mely felvázolja az egységes piaci és a globális szabványokra vonatkozó uniós megközelítést.

A folyamat részeként, az innováció támogatásával kapcsolatban a Bizottság elképzelései szerint jobban ki kell használni az uniós finanszírozású kutatásokat arra, hogy az innovatív projekteket szabványosítás révén felértékeljük, illetve előre jelezzük a szabványosítási igényeket. Ezért a Bizottság megkezdte egy „szabványosítási ösztönző” használatát a Horizont 2020 és a Horizont Európa program keretében, hogy tesztelje a kutatási eredmények relevanciáját a szabványosítás terén. Elkészült a szabványosítási gyakorlati kódex első tervezete, amivel kapcsolatban a Bizottság most várja a kutatók visszajelzéseit.

Az egész kezdeményezés része az Európai Kutatási Térségben (EKT) a szabványosítás és a kutatás/innováció közötti kapcsolat megerősítéséhez.

Június 14-ig még elmondhatja véleményét a tervezetről:
https://ec.europa.eu/info/news/stakeholder-consultation-draft-code-practice-standardisation-researchers-2022-may-18_en