Ösztöndíj felhívás EFOP.3.6.3.

2021.01.20.
Ösztöndíj felhívás EFOP.3.6.3.
Külső forrásból támogatott tudományos ösztöndíj az ELTE hallgatói számára
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002

„Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és számítástudomány diszciplináris területein”

Az ELTE Informatikai Kar tudományos ösztöndíjpályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tudományos tevékenységet folytató tehetséges fiatal hallgatók számára az alábbi kutatási tevékenységek végzésére.

Témakörök

• Információs rendszerek

• Szoftvertechnológia

• Diszciplináris Informatika-és Számítástudomány

• Számítástudomány és matematika összefüggései

• Algoritmuselmélet tehetséggondozás

Támogatási időszak

2021. február 1. - 2021. június. 30. (5 hónap)

A jelen pályázati kiírásban a támogatási időszakra szóló megpályázható maximális támogatás összege 750000 Ft. Az elnyert összeg rendszeres időközönként folyósítandó ösztöndíj formájában vehető igénybe.

Pályázati felhívás