Szinergiák

2022.07.12.
Szinergiák

Keresnünk kell a szinergiákat a különböző EU-s programok között. Sokan, sokszor hallottuk már ezt a mondatot, leginkább a Horizont Európa (HE) program pályázati felhívásait olvasgatva. A Bizottság 2022. július 7-én nyilvánosságra hozott dokumentuma részletes leírást ad arról, hogy a tagállamoknak milyen lehetőségei vannak a Horizont Európa keretprogram felhívásai és a kohéziós politika programjai (pl. az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), a Kohéziós Alap vagy az Interreg program) közötti együttműködések, szinergiák megtalálására.

A cél, hogy a nemzeti Irányító Hatóságok (IH), a Horizont Európa nemzeti kapcsolattartó pontoknak (NCP), illetve a pályázók minél szélesebb ismeretekkel rendelkezzenek és használják is ezeket a kapcsolódási pontokat.

Mindez az Európai Kutatási Térség megerősítését is szolgálja.

A dokumentum a programok közötti szinergiák négy formáját ismerteti:

  1. Seal of Excellence: ezt a minőségi címkét olyan pályázatoknak ítéli oda a Bizottság, melyek valamilyen központi felhívásra pályáztak, magas minőségűek, de a támogatási források korlátai miatt nem kaptak finanszírozást. A kiválósági címke jelzi, hogy az adott projekt alkalmas lehet, hogy támogatást kapjon más uniós vagy nemzeti forrásból.
  1. Transfers from ERDF to Horizon Europe: a tagállamok Irányító Hatóságai lehetőséget kapnak arra, hogy az ERFA keretből átcsoportosítsanak Horizont Európa pályázatokra. A cél, hogy növelje a sikeres pályázatok számát azokból a tagállamokból, ahonnan hagyományosan kevesebb HE pályázat érkezik a felhívásokra.
  1. Cumulative funding: talán még sokan emlékeznek arra a szabályozásra, melynek értelmében ha egy pályázat önrészt írt elő, azt nem lehetett más EU-s forrásból biztosítani. A szinergiák keresése ezt is felülírta: a Digital Europe program pályázatai például legtöbbször 50%-os támogatást biztosítanak a központi EU-s költségvetésből. A mostani szabályozás lehetővé teszi, hogy az IH-k kérjék, hogy a kohéziós támogatásokból átcsoportosítsanak és a másik 50%-ot is EU-s forrásból biztosítsák.
  1. European Partnerships: a partnerségi felhívásoknál, vagyis amikor az EU és más partnerek (magán- és közintézmények, ipari partnerek, civil szervezetek) közösen támogatnak egy K+F tevékenységet szintén megengedett, hogy az ERFA keretből finanszírozzák az un. nemzeti hozzájárulást.

A dokumentum külön említést tesz az IK számára fontos European Digital Innovation Hubs (EDIH) projektekről is, egyértelművé téve, hogy a központi EU-s költségvetés a beadott költségek 50%-át fedezi, míg a tagállamok a másik 50%-ot biztosítják, ami a fentiek alapján származhat ERFA/Kohéziós Alapból is.

A kérdésről az UniLion szövetség is készített egy hasznos összefoglalót még 2021 decemberében.