Tájékoztató az átsorolásról

Tájékoztató az átsorolásról

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁTSOROLÁSRÓL

 

Az átsorolás alóli mentességi kérelmek beadási határideje: 2018. május 15.

Az államilag támogatott képzésből költségtérítéses képzésbe, illetve az állami (rész)ösztöndíjas képzésből önköltséges képzésbe történő átsorolásban a

  • hallgatói jogviszonyukat 2007-ben vagy azt követően létrehozó, illetve
  • tanulmányaikat új szakon 2007 szeptemberében vagy azt követően megkezdő (szakváltoztatók is)

hallgatók vehetők figyelemben.

Nem tartoznak a szabályzat hatálya alá azok, akik más felsőoktatási intézménybe 2006-ban vagy azt megelőzően nyertek felvételt, s onnan 2007-ben vagy azt követően nyertek átvételt, szakos tanulmányaikat az ELTE-n folytatják.
Kérjük jelentkezzenek tanulmányi előadójuknál!

Automatikusan mentesül az átsorolás alól:

  • aki az utolsó két félév egyikében Erasmus ösztöndíj keretében végezte tanulmányait,
  • akinek kivételes tanulmányi rendet engedélyeztek.   

Kérelem benyújtásával, a Tanulmányi Bizottság döntése alapján mentesülhet az átsorolás alól a hallgató:

- a fogyatékossággal élő hallgató (fogyatékossággal élő hallgató: az a hallgató, aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, pszichés fejlődési zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan is súlyosan akadályozott (például: dyslexia, dysgrphia, dyscalculia)
   Akik nem regisztráltak, de szeretnének mentességet kérni, kérjük jelentkezzenek Helfenbein Henrik kari koordinátornál (hehe@inf.elte.hu) Szakértői vélemény bemutatása szükséges.

  A regisztrált hallgatóknak is kérelmet kell leadniuk, a mentesség nem automatikus!
   (Szakértői véleményt a kérelem mellé nem kell csatolni.)

- a hallgatót tanulmányaiban akadályozó betegség, szülés esetében,

- egyéb a hallgatónak fel nem róható ok miatt (különösen akkor, ha a hallgató a kreditátviteli döntés alapján az átsorolás alapjául szolgáló két félévben nem tud megfelelő számú kreditet felvenni).

A 2019 nyarán esedékes átsoroláshoz figyelembeveendő átlaglimit az informatikai és a műszaki területen 2,75.
Az állami ösztöndíjas hallgatók esetében az átsorolandó képzések azok, amelyeken:

  •  a felvétel tanéve 2015/16 vagy régebbi, és a teljesített kreditek száma az utolsó két aktív félévben kevesebb 27-nél;
  • a felvétel tanéve 2016/17 vagy későbbi, és a teljesített kreditek száma az utolsó két aktív félévben kevesebb 36-nál VAGY az átlag nem éri el az átlaglimitet.

A kérelmeket elektronikus formában, a Neptun rendszerben (Ügyintézés/Kérvények) adhatják le május 15-ig. Betegség, szülés esetén szakorvosi, egyéb esetekben a kérelmet alátámasztó igazolást is csatolják a kérelemhez!

Az átsorolási eljárás a Neptunban központilag történik július hó folyamán a Neptunban rögzített tanulmányi adatok, mentességi bejegyzések alapján.

További információkat az eljárással kapcsolatban a https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Atsorolas oldalon olvashatnak.

Budapest, 2019. április 29.
                                                                             
                                                                                  ELTE Informatikai Kar Tanulmányi Hivatal