Informatikai kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenység beindítása az ELTE szombathelyi campusán

Informatikai kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenység beindítása az ELTE szombathelyi campusán

Informatikai kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenység beindítása az ELTE szombathelyi campusán

A projektről

 • A kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Szerződött támogatás összege: 336 585 335 (szerződött összeg)
 • Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • Projekt tényleges befejezési dátuma: 2021. 02. 28.
 • A projekt címe: Kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítása az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi kampuszán
 • Projekt azonosító száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00023

A projekt célja

A projekt célja informatikai és természettudományi területeken az ELTE budapesti és szombathelyi adottságainak, erőforrásainak, kapacitásainak és lehetőségeinek összehangolása, fejlesztése, erősítése a kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenységben. A projekt kiemelt céljai között szerepel az oktatás és K+F+I tevékenység illesztése a regionális iparfejlesztési célkitűzések közé, intenzív EU, H2020 pályázati tevékenység, EIT Digital üzletfejlesztési tapasztalatának hasznosítása, összefüggésben az Ipar 4.0, és az Irinyi Terv célkitűzéseivel. E mellett a programtervező informatikus képzés ipari együttműködésben való beindítása is a célok között szerepel.

Mind az oktatási, mind pedig a kutatási tevékenység esetében a projekt kiemelt figyelmet fordít a szinergiák feltárására a gépészmérnöki (műszaki) területtel. A létrehozandó laborháttér lehetővé teszi majd, hogy sikeresen vegyünk részt európai projektekben és csúcstechnológiai ipari fejlesztésekben, emellett pedig a hallgatók minőségi képzésének célját is szolgálja. Az oktatási-kutatási infrastruktúrán túlmenően a fejlesztések a humánerőforrás bővítésére és a kutatói kompetenciák fejlesztésére, kiszélesítésére is irányulnak.

A PROJEKT eredményei

2021. február 28-án fejeződött az ELTE-IK komplex oktatási és kutatási célokat támogató projektje.

A projekt megvalósításában az ELTE három kara vett részt: projekt vezetője az ELTE Informatika Kar, és közreműködött továbbá a Természettudományi Kar és a Bölcsészettudományi Kar.

A projekt keretében az alábbi eredmények valósultak meg:

 • Az Adattudomány Alkalmazásai Kutatócsoport agrárinformatikai kutatásokat végzett az Agrárgazdasági Kutató Intézettel szoros együttműködésben, az együttműködés eredményeként két publikáció is született.
 • Az asztorfizikai alprojekt keretében egy világviszonylatban is korszerű földi műhold-vevő állomást építettünk fel Szombathelyen, amely révén lehetőségünk lesz a tudományos céllal világűrbe juttatott un. CubeSat műholdakról adatokat fogadni, illetve lehetőség lesz a műholdak földi vezérlésére is.
 • Az oktatási pillér keretében a szombathelyi telephelyen 2017 szeptemberében elindult a programtervező informatikus alapszak (BSc). Az első végzős évfolyam 2020 nyarán vehette át a diplomáját.
 • Vizuális (film alapú), információk átadását szolgáló kurzust tartottunk Szombathelyen, ehhez kapcsolódva készült el a zárórendezvényen bemutatandó kisfilm is.

A fentieken túl többek között az alábbi eredmények valósultak meg:

 • a pályázat keretein belül 26 publikáció jelent meg, amiből 20 idegennyelvű volt.
 • 4 külföldi felsőoktatási intézménnyel és kutató hellyel jött létre kutatási tartalommal együttműködési megállapodás.
 • A kutatói utánpótlási programba 14 fiatal kutatót és 24 ösztöndíjas hallgatót vontunk be.
 • A pályázatban részt vevő kutatók 20 db tudományos konferencia előadást tartottak többségében külföldi eseményeken.
 • A projektben részt vevő kollégák 20 sikeres ismeretterjesztő és kutatási eredményeket bemutató rendezvényt tartottak, több mint 400 fő részvételével.
 • A projekt futamideje alatt 5 szintlépés történt: két PhD doktori fokozat szerzés, 1 nemzetközi díj elnyerése és két oktató kolléga besorolása változott, adjunktusból docenssé léptek elő.


Elérhetőségek
 

Események, rendezvények

2021. február

 • Zárórendezvény és a projekt fizikai zárása.
 • Együttműködés jött létra a Triesti Csillagászati Kutatóállomással. A megkötött együttműködések fő célkitűzése, hogy a felek szorosan együttműködnek az égbolt nagyenergiás megfigyeléseire tervezett kisműholdak fejlesztésében és azok tudományos hasznosíthatóságában.
 • A pályázatban bevont informatikus oktató-kutató tartott előadást az 5. Nemzetközi MCMD online konferencián.
 • Vállalkozóiságot támogató tréningeket tartottunk a hallgatóknak az alábbi öt témában:
  • Startup vs vállalkozás vs PhD? Milyen segítség érhető el az egyetemen?
  • Hogyan lesz az ötletből termék?
  • Adat és MI fókuszú projektek tervezése
  • Online üzleti modellek
  • Digitális transzformáció az agráriumban és az élelmiszeriparban

2021. január

 • A pályázat keretén belül fizikai tudományokban sikeres doktori védés történt.
  Együttműködés jött létre a Temesvári Műszaki Egyetemmel. Konkrét, közös tudományos kutatást kezdeményeznek az energiahatékony épületek tervezése, modellezése területen, okos épületek nagy mennyiségű szenzor adatainak a feldolgozása területén, valamint ezzel kapcsolatos optimalizálási feladatok megfogalmazására, megoldására.
 • Online Pályaorientációs Nap a Nádasdy Tamás Technikumban. A szombathelyi PTI alapszak bemutatása és a karon folyó legfontosabb kutatási feladatok bemutatása.
 • Online Nyílt nap az Eötvös Loránd Tudományegyetemem. Előadások:
  • Világcsúcs Szombathelyen
  • Miért gyűjtünk ennyi adatot?

2020. december

 • Nemzetközi díj elnyerése. Az pályázatban résztvevő fiatal fizikus oktató-kutató kolléga elnyeri az Osztrák Tudományos Akadémia Ignaz L Lieben Díját.
 • Együttműködés jött létre a Hirosimai Egyetem Fizikai Tanszékével és a Masaryk Egyetem Elméleti Fizika és Asztrofizika Tanszékével. A megkötött együttműködések fő célkitűzése, hogy a felek szorosan együttműködnek az égbolt nagyenergiás megfigyeléseire tervezett kisműholdak fejlesztésében és azok tudományos hasznosíthatóságában.

2020. október

 • A pályázatban bevont két informatikus oktató-kutató tartott előadást a MATCH2020 konferencián

2020. szeptember

 • Elindul a szombathelyi programtervező informatikus szak első évfolyama két csoporttal és a második évfolyam két csoporttal és a harmadik évfolyama is két csoporttal.

2020. augusztus

 • A pályázat keretén belül informatika tudományokban sikeres doktori védés történt.

2020. július

 • A pályázatban bevont hat informatikus oktató-kutató tartott előadást a DIDMATECH2020 konferencián

2020. június

 • Az első végzős hallgatók diplomát szereznek Szombathelyen a 2017-ben indult programtervező informatikus szakon.

2020. március

 • Felépült Szombathelyen a Gotthard Obszervatórium területén egy földi műholdvevő állomás, amely nemzetközi összefüggésben is szolgálja majd az asztrofizikai kutatásokat. (kisfilm, képek)
  https://www.youtube.com/watch?v=i2iQjZvY5II
torony1 torony2 torony3

2020. február

 • Az ELTE Informatikai Kar tudományos ösztöndíjpályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központban tudományos tevékenységet folytató tehetséges, fiatal, BSc, MSc vagy PhD tanulmányokat végző PTI vagy gépész hallgatók számára kutatási tevékenységek végzésére.

2020. január

 • Nyílt nap az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi kampuszán. A PTI alapszak bemutatása és a karon folyó kutatások bemutatása

2019. november

 • Vállalkozóiságot támogató tréningeket tartottunk a hallgatóknak „Az üzleti validáció alapkérdései” címmel.
 • A pályázatban bevont két fizikus oktató-kutató előadást tartott Izraelben a COSPAR 2019 SYMPOSIUM-on.

2019. szeptember

 • Elindul a szombathelyi programtervező informatikus szak első évfolyama két csoporttal és a második évfolyam két csoporttal és a harmadik évfolyama egy csoporttal.
 • „Kriptográfiai”, „A világ alakja - Felületek a matematikában és a számítógépes grafikában”, Modellezés és „NapCsiga” címmel tartottunk előadást a Kutatók éjszakája programon.
 • Az ELTE Informatikai Kar tudományos ösztöndíjpályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központban tudományos tevékenységet folytató tehetséges, fiatal, BSc tanulmányokat végző legalább két lezárt félévvel rendelkező PTI hallgatók számára kutatási tevékenységek végzésére.

2019. június

 • Az ELTE TTK Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszéke tudományos ösztöndíjpályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tudományos tevékenységet folytató tehetséges, fiatal, PhD tanulmányokat végző hallgatók számára kutatási tevékenységek végzésére.
 • Az egyik pályázatban bevont fizikus oktató-kutató előadást tartott Lyonban a EWASS2019 éves találkozón, és egy másik fizikus oktató-kutató CGTA konferencián Innsbruckban.

2019. május

 • A pályázatban bevont két fizikus oktató-kutató előadást tartott Csehországban a 16. INTEGRAL/BART Workshopon.

2019. március

 • Vállalkozóiságot támogató tréningeket tartottunk a hallgatóknak „Az üzleti validáció alapkérdései” címmel.

2019. február

 • Az ELTE Informatikai Kar tudományos ösztöndíjpályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központban tudományos tevékenységet folytató tehetséges, fiatal, BSc, MSc vagy PhD tanulmányokat végző PTI vagy gépész hallgatók számára kutatási tevékenységek végzésére.

2019. január
 

 • Road Show: a szombathelyi programtervező informatikus szak az Informatikai Karon folyó kutatások bemutatása. Helyszínek:
  • Puskás SzkKI
  • Kőszeg Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
 • Nyílt nap az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi kampuszán. A PTI alapszak bemutatása és a karon folyó kutatások bemutatása
 • A pályázatban bevont három fizikus oktató-kutató előadást tartott Japánban a Hiroshima Camelot workshopon.

2018. december

 • Nyílt nap az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi kampuszán. A program témái: prímszám kutatások, kriptográfia

2018. október

 • Vállalkozóiságot támogató tréningeket tartottunk a hallgatóknak „Ötlet vs. Megvalósítás” címmel.
 • A pályázatban bevont fizikus oktató-kutató előadást tartott a 8. Nemzetközi Fermi konferencián Baltimoreban.

2018. szeptember

 • Elindul a szombathelyi programtervező informatikus szak első évfolyama két csoporttal és a második évfolyam egy csoporttal.
 • Nemzetközi Fizikus nyári iskola Mátraházán
 • „Játékos kriptográfiai” és „NapCsiga” címmel tartottunk előadást a Kutatók éjszakája programon.

2018. június

 • A pályázatban bevont informatikus oktató-kutató előadást az ECMI konferencián

2018. március

 • Vállalkozóiságot támogató tréningeket tartottunk a hallgatóknak „Innováció a startup-ok világában” címmel.

2018. január

 • Road Show: a szombathelyi programtervező informatikus szak bemutatása. Helyszínek:
  • Gépipari és Informatikai Szakgimnázium
  • Nagy Lajos Gimnázium
  • Kanizsai Dorottya Gimnázium
  • Premontrei Gimnázium

2017. december

 • Nyílt nap az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi kampuszán. A nyílt nap célja:
  • Bemutatni a PTI képzést
  • Az ELTE SEK-n PTI-n végezettek elhelyezkedési lehetőségeinek ismertetése
  • Kutatási és egyéb lehetőségek az ELTE-IK SEK képzési helyen
  • Megerősíteni a hallgatókat abban, hogy az ELTE ugyanazokat a lehetőségeket biztosítja Budapesten és Szombathelyen

2017. szeptember

 • Elindult a szombathelyi programtervező informatikus szak első évfolyama egy csoporttal.
 • Vállalkozóiságot támogató tréningeket tartottunk a hallgatóknak „Innováció a startup-ok világában” címmel.
 • „Kriptográfiai ízelítő” címmel tartottunk előadást a Kutatók éjszakája programon.

2017. március – június

 • A szombathelyi programtervező informatikus szak tantervének kidolgozása akkreditálása.
  Az első oktató-kutató kollégák felvétele a szombathelyi telephelyre.