Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés képzési tervének változása

2023.07.24.
Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés képzési tervének változása

A Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzésen a 2023/24-es tanév I. félévétől minden évfolyam számára kötelező az előadások látogatása. 

Az ütközések kezelésére a következő szabályok vonatkoznak:  
  1.  Ha két előadás időpontja ütközik, akkor annak az előadásnak a látogatása kötelező, amelyik az ajánlott mintatantervi háló szerint először került felvételre. 
   2.  Egyéb ütközés esetében a hallgató választja meg, melyik előadást látogatja, ilyenkor a hallgatónak ezt a tényt a másik tárgy előadója felé emailben jeleznie kell. 

A kötelező előadás látogatás szabálya alól az a hallgató mentesül, akinek az előző aktív félévben a kreditindexe eléri vagy meghaladja a 4.00-át. Kizárólag a Neptunban beadott Felmentés az előírt kötelező előadás látogatás alól kérvény elfogadása fogadható el ennek igazolásaként.