Gólyáknak

Gólyáknak

Dékáni köszöntő

Nagy örömmel köszöntöm Önöket az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán, Budapesten és Szombathelyen egyaránt. Önök az ország egyik legnagyobb presztízsű kutatóegyetemén kezdik meg tanulmányaikat, amihez az Informatikai Kar vezetése nevében szívből gratulálunk.

Karunk képzési kínálata, úgy az oktatott szakok, mint a kiemelt speciális szakterületek tekintetében folyamatosan változik, alkalmazkodva a technológiai trendekhez, ipari igényekhez és a legnagyobb kihívást jelentő kutatási területekhez. Mindezek mögött természetesen ott kell állnia annak az alapozó tudásnak, amely majd képessé teszi Önöket karrierjük során az egyre gyorsabb technológiai fejlődés követésére és a folyamatos önképzésre. Akár felsőoktatási szakképzésben, akár alap-, vagy mesterszakon végzik tanulmányaikat, egy munkahelyen csak úgy tudják megállni majd a helyüket, ha ezt a tudást az adott képzési szintnek megfelelően elsajátították. Ez különbözteti majd meg Önöket, mint programtervezőket a kódolóktól és ez teszi lehetővé, hogy a képességeiket jól kamatoztassák a karrierjük építése során.

Az ELTE, tudományegyetemként arra törekszik, hogy minél több hallgató végezze el a mesterképzést, hiszen célunk a vezető kutató-fejlesztők képzése. A 2 éves mesterképzés elvégzése nagyon bölcs döntés, a várható karrier szempontjából igen jó befektetésnek számít, annál is inkább, hiszen a diplomamunkák már többnyire ipari együttműködésben születnek. A mesterképzés elsőrangú, a munkahelyek által igen nagyra értékelt szakmai tapasztalatot is jelent, ami a pályakezdők életrajzában nagyon jól mutat. Ne gondolják tehát, hogy plusz két év tanulás a gyakorlattól veszi el az időt, épp ellenkezőleg, a mesterképzés során olyan világcégekkel dolgozhatnak együtt, mint például Bosch, Ericsson, vagy Deutsche Telekom.

A Programtervező informatikus mesterképzésben 3 szakirányon tanulhatnak tovább: Szoftvertechnológia, Információs Rendszerek és Modellalkotó Informatikus szakirányokon, de hallgatóink választhatják már az Adattudomány, vagy Autonómrendszer-informatikus mesterszakot is angol nyelven. Ez utóbbi szakon az önvezető autók szoftvereinek tervezéséhez és fejlesztéséhez szükséges speciális ismereteket sajátíthatják el. További lehetőség az angol nyelvű tanulmányok folytatására, hogy pályázati alapon elvégezhető a Cyber Security, Digital Factory, Financial Techology, vagy az Artificial Intelligence program is. Az EIT Digital európai kettősdiplomás mesterképzés egyik évét egy vezető európai egyetemen, másik évét pedig Budapesten tölthetik hallgatóink, mindezt tandíjmentesen, üzleti-innovációs kiegészítő modul elvégzésével.

Karunk kiváló lehetőségeket kínál arra, hogy tanulmányaik során megszerzett elméleti tudásukat átültethessék a gyakorlatba.  Szakmai gyakorlati tapasztalatot az egyetem falai között is lehet szerezni, már a tehetséges és ambiciózus BSc hallgatók előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy kutatólaborjainkban komoly, valódi ipari megbízásokon alapuló kutatás-fejlesztési feladatokban vegyenek részt vállalati szakemberek irányításával. Emellett természetesen az alapszakos hallgatók számára nagyszerű lehetőséget kínál a kötelező szakmai gyakorlat, gépész szakterületen a duális képzési forma, illetve mesterszakosoknak a kooperatív képzésben való részvétel.

Az első éves BSc hallgatók felkészültségi szintje igen változó, annak megfelelően, hogy fakultációs osztályba jártak-e, vagy sem, illetve emelt szintű érettségit tettek-e matematikából vagy informatikából. Kiemelten törődünk azokkal a hallgatókkal, akik várhatóan nehezebben veszik az első kihívásokat (aminek oka szinte soha nem a képességeik hiánya). Ennek érdekében a belépő hallgatók az első éves tárgyaikat a középiskolai osztályokhoz hasonló fix csoportos beosztásban végezhetik el. A csoportbeosztás célja az, hogy elősegítsük az egymást segítő közösségek kialakulását és ennek köszönhetően a tanterv szerinti előrehaladást, mert az esetleges lemaradást később nagyon nehéz behozni és ez akár a diplomaszerzést is veszélyeztetheti.

A félév kezdetén tanulásmódszertani kurzussal fognak találkozni, melyet a kari Diáktámogató Központ szervez. A kurzus elősegíti, hogy a hallgatók beilleszkedése zökkenőmentes legyen, gyorsan alkalmazkodni tudjanak az önálló munkavégzés követelményéhez, megtalálják a számukra leginkább megfelelő tanulási stratégiát és nem utolsó sorban jobban megismerkedjenek leendő évfolyamtársaikkal. A diáktanácsadókkal, akik szakképzett pszichológusok, valamint a velük dolgozó mentortanárokkal és kortárs segítőkkel később, a csoportórák keretében is fognak találkozni, és bármilyen életvezetési, vagy tanulmányi előrehaladásukkal kapcsolatos kérdésben bátran fordulhatnak hozzájuk.

Mindezekkel az intézkedésekkel azt szeretnénk elérni, hogy az első év végére mindenki a képességeinek és érdeklődésének legmegfelelőbb specializációt választhasson a Szoftverfejlesztő, Szoftvertervező, Modellező és a csak a szombathelyi campuson induló Szoftvermérnök specializációk közül. A BSc tanulmányok során a specializáció-választás lesz az első olyan fordulópont, amikor az MSc tanulmányok folytatásán is érdemes komolyan elgondolkodni.

Bízunk benne, hogy amellett, hogy jól érzik magukat az egyetemen, az új lehetőségekkel, a középiskolához képest nagyobb önállósággal és szabadsággal megfelelően élnek majd, és megtalálják a tudományos érdeklődésüknek megfelelő tanulmányi-kutatási irányokat, valamint szabadidős lehetőségeket. Tanulmányaikhoz nagyon sok sikert, sok új barátságot és felejthetetlen élményeket kívánok Önöknek!

Kozsik Tamás