Tájékoztató HKR módosításról

2022.09.02.
Tájékoztató HKR módosításról

Tájékoztatjuk az egyetemi polgárokat, hogy a Szenátus 2022. június 28-i ülésén az alábbi HKR módosításokat fogadta el: 

SzMSz II. HKR Informatikai Kari Különös Rész változásai 

382. § 
ad 81. § 
(1) A záróvizsga a szakdolgozat védéséből, majd ennek sikeressége után a szak törzsanyaga és az előzetesen közzétett tételjegyzék alapján való szóbeli számonkérésből áll. A programtervező informatikus alapképzésen, mesterképzésen és az autonómrendszer-informatikus mesterképzésen a záróvizsga a szakdolgozat/diplomamunka védéséből áll. A programtervező informatikus alapképzésen, mesterképzésen és az autonómrendszer-informatikus mesterképzésen a szakdolgozat/diplomamunka védése magában foglalja az adott dolgozat szakmai hátteréhez kapcsolódó tantárgyi ismeretek számonkérését is  

383/A. § 
ad 81. §, ad 84. §
(1) A záróvizsga eredménye a szakdolgozatra, a szakdolgozat védésére és a szóbeli vizsgára kapott érdemjegyek átlaga. Programtervező informatikus alapképzésen egy jegyet kap a szakdolgozatra és a védésre a hallgató, ez a záróvizsga eredménye. Programtervező informatikus és az autonómrendszer-informatikus mesterképzésen a záróvizsga eredménye a diplomamunkára és a védésre kapott érdemjegyek átlagának megfelelő kerekített érdemjegy. Gépészmérnöki alap- és mesterképzés esetén a záróvizsga eredménye a szakdolgozat bírálatra és a szakdolgozat védésére kapott jegyek átlagának valamint a záróvizsga tételeire (3 db) kapott osztályzatok átlagának számtani középértéke. Ha a záróvizsga tételek közül bármelyik tétel eredménye elégtelen, akkor mindhárom témaköri vizsgát meg kell ismételni. 
(2) Az oklevél eredménye alap- és mesterszakok esetében a záróvizsga eredményével egyezik meg. Programtervező informatikus, alapképzésen, mesterképzésen és autonómrendszerinformatikus mesterképzésen az oklevél eredménye a képzés során teljesített tárgyak kumulált hagyományos átlagának és a záróvizsga eredményének átlaga. Geoinformatikus mesterképzés, gépészmérnöki alap- és mesterképzés esetében az oklevél eredménye a képzés során teljesített tárgyak kreditekkel súlyozott átlagának és a záróvizsga eredményének átlaga. 

 

SzMSz II. 4. melléklet – Felvételi szabályzat változásai 

20. § 
(2) A felvételi eljárás során 100 pont szerezhető.  
a) 45 hozott pont, amelyet az alábbi szabály szerint számolunk: 
(szakdolgozat jegy * 2 + záróvizsga jegy) * 3  
b) 45 szerzett pont, amit  
- vagy a szóban történő felvételi vizsgán szerezhetnek meg a jelentkezők, 
- vagy kiválthatják a felvételi szóbeli szakmai felelet részét úgy, hogy a szóbeli feleletet helyettesíthetik előzetes jó tanulmányai eredményeikkel, ha a jelentkező előzetes tanulmányai során minden félévben legalább 4,00 tanulmányi átlaggal rendelkezik, akkor 43 pontot kap, ha legalább 4,50 volt a tanulmányi átlaga minden félévben, akkor 45 pontot kap,  
- vagy a hagyományos tanulmányi átlag (az alapszakos tanulmányai során teljesített tárgyak kumulált hagyományos átlaga) alapján, az alábbi módon kaphat pontokat: 

  • 3,50 - 3,99 átlag: 40 pont 

  • 4,00 - 4,49 átlag: 43 pont 

  • 4,5 - 5,00 átlag: 45 pont 

A szóbeli felvételi vizsgán 45 pont szerezhető. Az angol nyelvű Programtervező informatikus és Autonómrendszer-informatikus mesterképzések esetén a nyelvi kompetenciák felmérésére a jelentkező angol nyelven bemutatja az alapszakos szakdolgozatát. Amennyiben erre nem kerül sor vagy a jelentkező nyelvtudása nem megfelelő, a szerzett pontok száma 15-tel csökken. 

A frissítések felkerültek az ELTE központi oldalára: 
https://www.elte.hu/dokumentumok/szmsz 

IK Tanulmányi Hivatal