HKR változás - szakmai gyakorlatok előzetes jóváhagyása és elfogadása

2024.05.01.
HKR változás - szakmai gyakorlatok előzetes jóváhagyása és elfogadása

Az ELTE Hallgató Követelményrendszer 381. § változása fontos minden szakmai gyakorlatot tervező hallgatónk számára:

(4) A szakmai gyakorlat jóváhagyott befogadó-nyilatkozat birtokában kezdhető meg. Az aktív félév során teljesített szakmai gyakorlatról szóló igazolások (referencialevél) leadásának határideje a szakmai gyakorlat befejezését követő 30. nap. Ha a hallgató az igazolást az őszi félév esetén január 31-ig, tavaszi félév esetén augusztus 31-ig leadja, akkor a szakmai gyakorlat az aktuális félévre, az ezt követően leadott igazolás esetén a következő aktív félévre kerül beszámításra.
(Záróvizsgát tervező hallgatóknak a leadási határidő december 5. / május 31.)

Vagyis 2024. január 1-től a befogadó-nyilatkozat késedelmes leadására nincs lehetőség, az egyetem az előzetes dékánhelyettesi jóváhagyás nélkül megkezdett munkát szakmai gyakorat teljesítéseként nem ismeri el!

További részleteket itt talál.