Tájékoztató más karon felvett kurzusok költségéről

Figyelem! Változás 2023. szeptembertől

2023.04.28.
Tájékoztató más karon felvett kurzusok költségéről

2023 szeptemberétől az Informatikai Kar hallgatói a mintatantervükben előírt szabadon választható kreditmennyiségen felül, a más karon felvett szabadon választható kreditekért kötelesek díjat fizetni. Ez az összeg azonos a Kari Tanács által a vendéghallgatói kreditekre megszavazott díjjal, mely a 2023-as évre 10.000 Ft/kredit. 

A 2023 szeptemberét megelőzően, más karon felvett szabadon választható kreditek számát figyelembe vesszük, azonban a hallgatónak díjfizetési kötelezettsége erre vonatkozóan (visszamenőleg) nem keletkezik.  

Ha a hallgató 2023 szeptembere előtt a tantervében meghatározott szabadon választható kreditek összegét meghaladóan vett fel más karon kurzusokat, akkor a 2023 szeptemberétől felvett, más kar által hirdetett kurzusokért köteles díjat fizetni. 

Az Informatikai Karon meghirdetett kurzusok köréből a hallgató továbbra is 0 Ft/kredit díj megfizetése mellett vehet fel kurzusokat.