Geoinformatika mesterképzési szak (MSc)

Geoinformatika mesterképzési szak (MSc)

Geoinformatika mesterképzési szak (MSc)

Geoinformatika mesterképzési szak (MSc)

MI A GEOINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉS CÉLJA?

A képzés célja olyan geoinformatikai szakemberek képzése, akik megfelelő térképészeti, földrajzi és informatikai szemlélettel, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek, képesek kartográfiai és geoinformatikai célú feladatok ellátására és koordinálására. Rendelkeznek a földrajzi adatok hagyományos és informatikai alapú kezeléséhez, feldolgozásához és megjelenítéséhez szükséges ismeretekkel, illetve felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A 2022. szeptemberében az Informatikai Kar által indítandó képzés sajátossága az, hogy az Informatikai Kar és a Természettudományi Kar együttműködésében valósul meg, alapvetően a földtudományi és a földrajz BSc-re, mint egyenes ági bemeneti képzésekre alapozva. Viszont a szak nagyon széles bemenete lehetővé teszi, hogy többek között a programtervező informatikus alapképzésről is fogadjunk hallgatókat.

A képzésben résztvevő intézetek, tanszékek szoros kapcsolatban állnak különböző geoinformatikát alkalmazó intézményekkel, cégekkel, így biztosított a hallgatók szakmai gyakorlati elhelyezése és a munkaerőpiaci sajátosságok megismerése.

Természetesen a leendő hallgatókat mindkét a képzésben részt vevő karon bevonjuk a geoinformatikai kutatás-fejlesztési projektekbe. Ezekben a projektekben igyekszünk folyamatosan megújuló, fenntartható kutatói csapatot felépíteni, utánpótlást merítve a tehetséges végzett alapszakosokból. Így mesterszakos hallgatóink a képzés során tudományos diákköri tevékenységet (TDK) is végezhetnek, valamint doktori képzésre is jelentkezhetnek.

 

MILYEN ISMERETEKET SZEREZNEK HALLGATÓINK?

A geoinformatikus szakma alkalmazhatósága széleskörű. Szakunk és képzettségünk neve is utal arra, hogy számos „geo” szakterület számára – mint például geológia, geofizika, olajipar, bányászat, földrajz – nyújt korszerű informatikai hátteret a szakmai adatok feldolgozására, nyilvántartására, megjelenítésére. A műholdas helymeghatározással, valamint távérzékeléssel kapcsolatos ismeretek a munkaerőpiac újabb szegmensét nyitják meg hallgatóink előtt. A geoinformatikus számos államigazgatási szakterület számára szolgáltat korszerű informatikai hátteret a törvényi szabályozásból eredő hatósági feladatok ellátására, mint például az ingatlannyilvántartás, környezetvédelem, természetvédelem, várostervezés, önkormányzati irányítás, közművállalatok, katasztrófavédelem és honvédelem. A versenyszférában is egyre nagyobb számban vannak jelen komplex ismeretekkel rendelkező geoinformatikai specialisták, különösen a vezetői döntéstámogató rendszerek területén, mint például a bankok, biztosító társaságok, társadalmi folyamatok elemzésével foglalkozó cégek (szociológia, politológia).

A geoinformatikus szakma több más szakmacsoporttal is rokonságban áll, mint például az alkalmazott informatika, földrajz, geodézia, térképészet. A térképészettel, geodéziával, földrajzzal a geoinformatika nagyfokú adatigénye, míg az informatikával az eszközkészlete (adatbázis-kezelés, grafikus megjelenítés, algoritmusok stb.) kapcsolja össze. Képzésünk jelentős részét e közös pontok felismerése és elmélyítése alkotja. Azonban éppen ez az összetettség az, ami megkülönbözteti a geoinformatikát a többi tudományterülettől: egy geoinformatikus számára a feldolgozandó tematikus adatok szintetizálása az elsődleges feladat.

További információk itt érhetőek el.