Külföldi lehetőségek

Külföldi lehetőségek

Külföldi lehetőségek

ERASMUS – CEEPUS – NYÁRI ISKOLA

2023.02.07.
Külföldi lehetőségek

Aktuális/legutóbbi pályázatok:

ERASMUS+ HALLGATÓI FŐPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2024/25

ERASMUS+ HALLGATÓI PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2023/24

ELTE ERASMUS+ FŐPÁLYÁZAT 2023/24 tanévre

ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2022/23

ERASMUS+ HALLGATÓI PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2022/23

Legközelebbi Erasmus tájékoztató időpontjai és elérhetőségei az IK-n

2024. február 19. hétfő 9:30 óra  MS Teams 


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatójaként bőven lesz lehetősége nemzetközi tapasztalatot szerezni, akár itthon az ELTE-n, akár egy-két félévet cserehallgatóként külföldön töltve. Ehhez szeretnénk felajánlani szerteágazó nemzetközi kapcsolatainkat és programjainkat, melyek segítségével külföldön tölthet egy szemesztert vagy akár egy egész tanévet.

Napjainkban a külföldi tapasztalatszerzésnek, résztanulmányoknak vagy szakmai gyakorlatnak óriási szerepe van, hiszen mind a nyelvtudás, mind a széles körű kultúraismeret és az interkulturális tapasztalatszerzés, valamint a rugalmasság nagymértékben javítja a későbbi munkaerőpiaci lehetőségeket, segíti elhelyezkedését. Egyetemünk számos nemzetközi partneregyetemmel büszkélkedhet, az ELTE hallgatói közül kerül ki a legtöbb ösztöndíjas utazó, és mi kínáljuk a legszélesebb skálán mozgó programokat a külföldi tanulmányok és szakmai gyakorlat iránt érdeklődő hallgatók számára.

Az ELTE központi honlapján számos lehetőség közül választhat:
https://www.elte.hu/oktatas/nemzetkozi ,
https://www.elte.hu/oktatas/nemzetkozi/rendezvenyek
További általános információkról és a COVID helyzettel kapcsolatos aktualitásokról itt olvashat.


Fontos tudnivalók:

  • Fontos kiemelni, hogy nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű dokumentum hiánya kizáró ok. A nyelvvizsgának a tanulmányok nyelvéből kell lennie (tehát pl. német egyetemre megfelel az angol nyelvvizsga is, ha angol nyelvű tárgyakat akar ott végezni a hallgató.) Nyelvvizsga helyett érettségi is megfelelő.
  • A bírálatnál fő szempont a hallgató összesített korrigált kreditindexe. Pályázáshoz teljes kreditigazolás kell, amiből látszik, hogy a hallgató milyen tárgyakat milyen eredménnyel végzett. Ha a hallgató rendszeresen félévente kevesebb, mint 20 kreditet teljesít, a pályázata nagy valószínűséggel el lesz utasítva.
  • Pályázás esetén motivációs levél és tanulmányi terv készítendő (formátuma nem kötött, és nem szükséges még a pontos tantárgyakat megadnia a hallgatóknak, csak látszania kell, hogy utánanézett, hogy a választott egyetemen lesz számára elegendő kurzus (legalább 20 kreditnyi) meghirdetve a neki megfelelő nyelven. Ez a tanulmányi terv nem egyenlő a Learning agreement dokumentummal, amit majd csak a sikeres pályázat után kell kitölteni, amiben már pontosan meg kell adni, hogy milyen tárgyakat kíván elvégezni a hallgató a kinti egyetemen, és ezt itthon pontosan milyen tárgynak kívánja beszámítani.
  • Minden külföldön teljesített tárgy beszámítható a képzésbe. Amelyik tárgynak van konkrét megfelelője itthon, az a konkrét tárgynak az itthoni kreditértéken lesz beszámítva (jellemzően, ahol már van egyezés a kinti tárgy tartalma és az itthoni között, az elfogadásra kerül). Konkrét tárgymegfeleltetésben Nagy Sára tanárnő, a Kreditátviteli Bizottság elnöke tud segíteni (saci@inf.elte.hu). Amelyik tárgynak nincs megfeleltetése, az „Külföldön végzett tanegység” vagy Erasmus blokk néven a megszerzett kreditértékkel kerül beszámításra. A beszámítás nem automatikus, a hallgató feladata a beszámítási folyamat elindítása a Tanulmányi Hivatal oldaláról letöltött IK- Tanegység-elfogadási kérelem nyomtatvány kitöltésével és leadásával. 

Tudnivalók a pályázati nyertesek számára

Az egyetemi Erasmus honlapon a nyerteseknek szóló tudnivalók:
https://www.elte.hu/erasmus/nyerteseknek

Ezen belül is a mobilitás előtti és utáni teendők között szerepel a Learning agreement összeállítása:
https://www.elte.hu/erasmus/mobilitas-elott
https://www.elte.hu/erasmus/mobilitas-utan