Speciális szükségletű hallgatóknak

Speciális szükségletű hallgatóknak

Speciális szükségletű hallgatóknak

Esélyegyenlőség - fogyatékossággal élő hallgatók, speciális tanulási igényű diákok segítése
(Részletes leírás, 2019. június)

Javaslom, hogy türelmesen olvassa végig :-)

Törvényi háttér

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (később Nftv.) alapján, valamint az ELTE Hallgatói Követelményrendszer XIII. fejezete a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről rendelkezik. A felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató speciális szükségletű

 • hallássérült (siket, nagyothalló)
 • látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó)
 • mozgáskorlátozott
 • beszédfogyatékos
 • pszichés fejlődési zavarral küzdő (súlyos tanulási zavar: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő)
 • autista

hallgatók fogyatékosságukra való tekintettel – szakvélemény alapján: Pedagógiai Szakszolgálatok, Szakértői Bizottságok vagy a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala – kérhetnek kedvezményeket.

Például kaphatnak kedvezményként

 • az intézmény által biztosítható technikai, személyi segítséget,
 • Írásbeli vizsgán többletidőt,
 • az intézmény engedélyét a tanulmányi kötelezettségek más módon történő teljesítéséhez,
 • illetve a vizsgák alóli részleges felmentést, vagy annak más módon történő teljesítését,
 • valamint a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtást.

Hogy vehetem igénybe a támogatást? - Regisztráció

Az érintetteknek függetlenül attól, hogy a felvételi eljárásban jelezték-e vagy sem fogyatékosságukat, most ismételten nyilatkozniuk kell.

Ezt a folyamatot hívjuk regisztrációnak.

Csak ez alapján tudjuk személyre szabottan, közösen, az Önöket megillető kedvezményeket megállapítani.

Az adatszolgáltatás nem kötelező, hátrányos következményekkel nem jár, de egyben felhívjuk arra is a figyelmet, hogy ha az Egyetem nem szerez tudomást az Önt esetleg érintő fogyatékosságról, úgy a szükséges kedvezményt, mentességet sem tudja biztosítani tanulmányai során.

Miért érdemes regisztrálni?

A regisztrált fogyatékos hallgatókat több kedvezmény és szolgáltatás is megilleti.

Például kaphatnak kedvezményként

 • az intézmény által biztosítható technikai, személyi segítséget,
 • Írásbeli vizsgán többletidőt,
 • az intézmény engedélyét a tanulmányi kötelezettségek más módon történő teljesítéséhez,
 • illetve a vizsgák alóli részleges felmentést, vagy annak más módon történő teljesítését,
 • valamint a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtást.

Kiknek érdemes regisztrálni? - Az ELTE rugalmas hozzáállása

Bár a törvény nem írja elő, az ELTE megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is, ez az ő esetükben a tanulmányaik folytatásához szükséges egyedi segítéseket tartalmazhat.

Regisztráció menete az ELTE Informatikai Karán 2020-21. tanév 1. félévében

A regisztráció 2 lépésben történik.

1. lépés: Kapcsolat létrehozása

Kérjük, hogy az érintett hallgatók, illetve személyi segítőik – a nyilvántartásba vétel miatt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az ELTE Informatikai Kar helyi fogyatékosügyi koordinátorával. Budapesten és Szombathelyen is külön van ember, aki az ügyeket intézi.

Kérjük, írjon elektronikus levelet!

 • Címzett, Budapestre felvett diák esetén:
   Pásztor-Nagy Anett <eselyegyenloseg@inf.elte.hu>
 • Címzett, Szombathelyre felvett diák esetén:
  Dr. Pólay Veronika <polay.veronika@sek.elte.hu >
 • A levél tárgya: Regisztráció szóval kezdődjék.
 • A levél tartalmazza az IK-ra felvett diák nevét és Neptun-kódját is, hogy tudjuk, kiről van szó. Néhány mondatban írja le a helyzetét, ami miatt regisztrálni szeretne.
 • A levél mellékletében küldje meg „szkennelve” (fotózva) a rendelkezésére álló fogyatékosságát vagy tartós betegségét igazoló szakvéleményét.

Az első lépés ütemezése:
az egyetemi felvételét követően 2020. augusztus 23-ig
szeretnénk megkapni a leveleket, hogy legyen idő a felkészülésünkre.

Nyugtázzuk a kapott leveleket. Ezután elektronikus levélben egyeztetünk időpontot a 2. lépésben leírt személyes találkozásra.

2. lépés: Személyes találkozás, regisztráció

A személyes találkozásra a fogyatékosságot, vagy krónikus betegséget igazoló hivatalos szakvéleményt be kell mutatni (nem vesszük el, csak megtekintjük).

A második lépés ütemezése:


2020. augusztus 24. és szeptember 04. között, az egyeztetett időpontban, fel kell keresniük a városnak megfelelő IK-s koordinátort, akivel közösen megbeszélik az egyéni segítés módjait. Tapasztalataink szerint a helyzetfelmérés körülbelül 1 óra időtartamú.

(A járványügyi óvintézkedéseknek megfelelően a regisztrációs folyamat online is meg tud valósulni.)

Miért most regisztráljak?

A regisztráció csak mindkét lépés megtételével véglegesíthető.

A jelentkezést ugyan később is meg lehet tenni, bármikor, de akkor az Ön részére a támogató segítséget addig nem tudjuk biztosítani.

Részletes tájékoztatás

Az ELTE IK honlapján:
https://www.inf.elte.hu/content/specialis-szuksegletu-hallgatoknak.t.1142?m=194

Amennyiben szolgáltatást is igényel, az ELTE honlapján tájékozódhat:
https://www.elte.hu/eselyegyenloseg

Az IK-s koordinátorok városonként

Budapest

Szombathely

Pásztor-Nagy Anett, diáktanácsadó pszichológus, fogyatékosügyi koordinátor

Budapest, ELTE Informatikai Kar

E-mail:<eselyegyenloseg@inf.elte.hu>

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, Déli épület fsz. 0-203.

Telefon: (+361) 372-2500/8301; mobil: 0630/132-7161

Dr. Pólay Veronika PhD, főiskolai docens, fogyatékosügyi koordinátor

Szombathely, ELTE Informatikai Kar

E-mail:<polay.veronika@sek.elte.hu >

 

Cím:
Károli G. tér 4. A épület földszint 15.

9700 Szombathely

Telefon:
+36- 94/504-373

 

 

Budapest, 2020. 06. 30.