Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat

Cím Módosítva Méret
Kisokos a szakmai gyakorlathoz 2024.05.15. 800.52 KB

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

Tisztelt Hallgatóink!

A szakmai gyakorlat ügyintézésének 5 lépését az Önök számára az alábbi rövid ismertetőben foglaltuk össze:

5 lépés - csak ennyit kell megtenned, hogy meglegyen a szakgyakod


MIÉRT ÉS MIKOR KELL SZAKMAI GYAKORLATOT TELJESÍTENI?

A szakmai gyakorlatot nem kell kurzusként felvenni, kreditértéke nincs, teljesítése azonban feltétele az abszolutórium megszerzésének.

A gyakorlatot aktív hallgatói jogviszonnyal, azaz aktív félévben kell elvégezni. Kérjük azonban, hogy semmiképp ne félév végére időzítsék a gyakorlat befejezését, a teljesítést követő ellenőrzés eredményeként ugyanis hiánypótlásra is szükség lehet.

Határidők nem záróvizsgázó hallgatóink esetében

"381.§ (4) Az aktív félév során teljesített szakmai gyakorlatról szóló igazolások (referencialevél) leadásának határideje a szakmai gyakorlat befejezését követő 30. nap. Ha a hallgató az igazolást az őszi félév esetén január 31-igtavaszi félév esetén augusztus 31-ig leadja, akkor a szakmai gyakorlat az aktuális félévre, az ezt követően leadott igazolás esetén a következő aktív félévre kerül beszámításra." (HKR Kari Különös rész)

Határidők záróvizsgázó hallgatóink esetében

A szakmai gyakorlatot a végzés félévében teljesítő hallgatóknak az abszolutórium kiállítása miatt

a tavaszi félévben legkésőbb május végéig,
az őszi félévben legkésőbb december első hetének végéig kell elvégeznie.
Ez egyben a referencialevél beküldési határideje is.

Újra beiratkozó/beiratkozott hallgatóink esetében a felvétel éve alatt a legutolsó beiratkozás éve értendő. Amennyiben a hallgató az előző képzésén teljesítette a szakmai gyakorlatát, ami 5 éven belüli, az elfogadással kapcsolatban kérjük, keresse fel az oktatási asszisztenst. Az 5 évnél régebben teljesített gyakorlatot az Egyetem már nem fogadja el, ilyen esetben a gyakorlatot újra el kell végezni.

A SZAKMAI GYAKORLAT CÉLJA; KOMPETENCIÁK

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók – a tanulmányaiknak megfelelő tevékenységet végző szervezetnél – megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munka végzésébe, önállóan oldják meg a szakmai vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon történő későbbi elhelyezkedéshez.

A szakmai gyakorlaton elsajátítható, fejleszthető kompetenciák:

 1. általános kompetenciák: határidőre történő pontos, precíz munkavégzés a feladatok jellegétől függően önállóan vagy együttműködési készséget tanúsítva csapatban, szakmai nyelvezetnek megfelelő kommunikáció
 2. szakmai kompetenciák: a tanulmányaik során szerzett szakmai, informatikai ismereteik gyakorlatban történő alkalmazása, új ismeretek elsajátítása

SZAKMAI GYAKORLAT ELVÉGZÉSÉRE ALKALMAS HELYEK

Szakmai gyakorlatra alkalmas helynek minősül minden olyan szervezet, intézmény, amely az informatika területén végzi tevékenységét, vagy rendelkezik a hallgató számára a mentorálást biztosító önálló informatikai részleggel/vezetővel, és

 • ha 2012-ben vagy később felvett hallgatót fogad szakmai gyakorlatra, akkor megköti az egyetemmel az együttműködési megállapodást, a hallgatóval pedig hallgatói munkaszerződést,
 • írásban vállalja, hogy a szakmai gyakorlatra fogadja a hallgatót (befogadó-nyilatkozat),
 • a gyakorlat elteltével a hallgató tevékenységét röviden írásban értékeli (referencialevél).

Számos aktív szakmai gyakorlóhelyi státusszal rendelkező munkáltató elérhetősége található meg alábbi oldalunkon: szakmai gyakorlati helyek

A TELJESÍTÉS ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A hallgató mindenben a Kar által előzetesen jóváhagyott paramétereknek megfelelően teljesítette a gyakorlatát. Az ezekhez történő hozzájárulást a Kar a befogadó hely által kiállított ún. befogadó-nyilatkozat aláírásával igazolja a gyakorlat megkezdése előtt.

2. A hallgató a szakmai gyakorlatát

 • a céloknak és kritériumoknak/ kompetenciáknak megfelelő színvonalon;
 • a munkáltatója, kijelölt szakmai vezetője által rábízott feladatokat gondosan ellátva, a rá vonatkozó specifikus, szakmai és jogszabályokban rögzített előírásokat betartva;
 • az Eötvös Loránd Tudományegyetem jó hírnévhez való jogát nem sértve, az általa az egyetemen folytatott tanulmányok, szervezett képzés hitelét, hírnevét nem rontva töltötte le.

3. A 2. pontban felsoroltak teljesítését a szakmai gyakorlatot felügyelő személy a megfelelő kari formanyomtatvány (referencialevél) hiánytalan kitöltésével és aláírásával a szakmai gyakorlat befejezését követően igazolja.

A referencialevél 3.2 pontjában a hallgató köteles leírni a gyakorlata alatt elvégzett feladatait, valamint röviden értékelni saját teljesítményét és a gyakorlat sikerességét.


KARON BELÜLI ADMINISZTRÁCIÓ: A DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSÁNAK RENDJE

1. Együttműködési megállapodás

Az együttműködési megállapodás megkötésével szerzi meg a munkáltató a szakmai gyakorlóhelyi státuszt, ami feljogosítja arra, hogy hallgatóinkat gyakorlatra fogadja.

Olyan munkáltatónál, amely nem rendelkezik érvényben lévő megállapodással, hallgatóink nem teljesíthetnek gyakorlatot.

A megállapodást meglévő munkaviszony és külföldön végzett gyakorlat esetében is meg kell kötni.

A megállapodást csak abban az esetben nem kell megkötnie a munkáltatónak az Egyetemmel, ha a hallgató iskolaszövetkezeti közvetítéssel kíván gyakorlatra menni. Ebben az esetben az Egyetem elfogadja a munkáltató és az iskolaszövetkezet között létrejött megállapodást.

Karunk jelenleg is több száz munkáltatóval rendelkezik érvényben lévő megállapodással, ezért kérjük hallgatóinkat, hogy a gyakorlat ügyintézésének megkezdésekor mindenképpen érdeklődjenek a megállapodás megkötésének szükségességéről a munkáltatónál vagy az oktatási asszisztensnél.

Az együttműködési megállapodásnak a szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 2 héttel be kell érkeznie az Egyetemre.

A megállapodást hiánytalanul kitöltve, cégképviseletre jogosult személy aláírásával tudjuk elfogadni az alábbi módokon.

 1. E-mailben 1 db .pdf formátumban kérjük megküldeni
 • vagy a cégképviselő digitális hitelesítésre szolgáló elektronikus aláírásával
 • vagy a cégképviselő által papír alapon aláírva, majd AVDH rendszerben általa hitelesítve
 1. Papír alapon a cégképviselő általi kézi aláírás mellé mindenképpen szükséges pecsét, vagy annak hiányában aláírási címpéldány. A dokumentumot legalább 2 eredeti példányban kérjük benyújtani az alábbi módok egyikén:
 • személyes leadás

A déli épület északi, TTK felé néző portáján bármikor (időpontegyeztetésre nincs szükség). A dokumentumot zárt borítékban várjuk, amelyen az alábbit kell feltüntetni:

Orbán Krisztina oktatási asszisztens részére

 • tértivevénnyel történő postai megküldés az alábbi címre:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

Tanulmányi Hivatal, Orbán Krisztina

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.316/A

A papír alapon beérkező dokumentumokból az Egyetem 1 eredeti példányt tart meg az archiváláshoz, a többit a dékáni aláírást követően tértivevénnyel postázza a munkáltatónak.

2. BEFOGADÓ-NYILATKOZAT

A szakmai gyakorlatot minden esetben előre be kell jelenteni az Egyetemnek.

A befogadó-nyilatkozat arra szolgál, hogy a munkáltató jelezze az Egyetemnek a hallgató foglalkoztatásának szándékát, az Egyetem pedig hozzájárulhasson a gyakorlat lefolytatásához.

A befogadó-nyilatkozatot a szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 2 héttel meg kell küldeni az oktatási asszisztensnek. Az oktatási dékánhelyettes a gyakorlat megkezdéséig hitelesíti azt.

2024. JANUÁR 1-TŐL A BEFOGADÓ-NYILATKOZAT KÉSEDELMES LEADÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG, AZ EGYETEM AZ ELŐZETES DÉKÁNHELYETTESI JÓVÁHAGYÁS NÉLKÜL MEGKEZDETT MUNKÁT SZAKMAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSEKÉNT NEM ISMERI EL!

A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről történő egyeztetés a hallgató felelőssége.

A befogadó-nyilatkozatot 1 db .pdf fájlként kérjük benyújtani az oktatási asszisztensnek

 • elektronikus aláírással ellátva, vagy
 • papír alapon kitöltve és digitális hitelesítéssel ellátva, vagy
 • papír alapon kitöltve és kézzel + pecséttel hitelesítve színes szkennelt másolatban (eredetiben nincs rá szükség az ügyintézéshez)

3. REFERENCIALEVÉL

A referencialevelet 1 db .pdf fájlként kérjük megküldeni az oktatási asszisztensnek. A dokumentumra eredetiben nincs szükség az ügyintézéshez, papír alapon kitöltve és hitelesítve is megküldhető színes szkennelt másolatban.

A dokumentum benyújtási határideje a gyakorlat teljesítését követő 30. nap!

Ha a hallgató határidőre nem teljesíti a referencialevél-leadási kötelezettségét, akkor a Tanulmányi Hivatal jogosult a határidő utáni minden megkezdett héten újabb szolgáltatási díjat kiszabni. A szolgáltatási díj összege: 3000 forint / hét.


Tisztelt Hallgatónk!

A képzésére vonatkozó speciális követelményekről a képzésének megfelelő almenüpontból tájékozódhat, ahonnan a szükséges dokumentumok is letölthetők.

 

Kérjük, hogy esetleges kérdésével alábbi kollégánkat keresse:

Orbán Krisztina oktatási asszisztens
okt_asszisztens@inf.elte.hu

iroda: déli épület 2.316/A

személyes ügyfélfogadás: hétfőn és csütörtökön, előre egyeztetett időpontban

Kollégánk részére dokumentumok bármikor leadhatók a déli épület északi, TTK felé néző portáján.

Cím Fájlnév Létrehozva Módosítva Méret
együttműködési megállapodás együttműködési_megállapodás 2024-01-24.docx 2024.01.24. 2024.01.24. 45.23 KB